Česká jezdecká federace

Skok na menu
Česká verze


Úvodní strana

Vítáme Vás na stránkách České jezdecké federace (ČJF), která je organizací zastřešující jezdecký sport v České republice (discipliny skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví). ČJF je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Českého olympijského výboru (ČOV). Sdružuje přibližně 13 500 členů v 1 600 jezdeckých klubech a eviduje zhruba 7 500 sportovních koní.

ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních a mezinárodních soutěží na území České republiky, distribuci finančních zdrojů, registraci jezdců, funkcionářů a koní a vytváření právního rámce jezdeckého sportu.

Oficiální dodavatel reprezentačního vybavení:

Dance and Jump

Partner české reprezentace:

Pavo

Partner vzdělávání:

INFINITI
Air bank
Vivart
My Horse And Me
FEI
SJF
E15