mobile_wrapper
13.03.2020 13:55

AKTUÁLNĚ K COVID-19 - aktualizace 13.3.2020 13:45

AKTUÁLNĚ K COVID-19 - aktualizace 13.3.2020 13:45

Sledujte aktuální informace k současné situaci kolem koronaviru COVID-19, přinášíme další informace...

Aktualizace 12.3.2020 21:15

Vzhledem k tomu, že dostáváme mnoho dotazů od našich členských subjektů, jak se současné krizové opatření dotkne běžného života jezdeckých klubů a jezdeckých škol, případně soukromých tréningů, provozů v halách a obecně práce s koňmi, neustále pátráme a zjiš'tujeme další informace, které by mohly tyto zásadní dotazy a nejasnosti objasnit.

Jedno z velmi důležitých vodítek mohou i pro naše členy být informace publikované na stránkách České Unie Sportu. To nejdůležitější citujeme:  

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření naleznete zde.

Z krizového opatření vyplývá zejména zákaz konání všech veřejných, spolkových i soukromých akcí (setkávání) s účastí přesahující 30 lidí od 13. 3. 2020 od 06:00 hodin, a zákazu cestování českých občanů do rizikových oblastí.

Primárně upozorňujeme na to, že se dle schváleného Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády mohou být v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30-ti osob ve stejný čas. 

Výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí naleznete zde.

Upozorňujeme, že se vydané Usnesení vlády, resp. k němu vydávaná stanoviska či upřesnění, mohou měnit. O změnách se Vás budeme snažit informovat poté, co budou relevantně ověřeny. (tj. nebudeme ihned přejímat informace zveřejněné v médiích).

 Je nezbytné dočasně přizpůsobit činnost všech členských sportovních organizací, od sportovních klubů až po národní svazy, tak, aby byla naplňována veškerá vládou přijatá opatření.

Konec citace, více informací na webu ČUS (ZDE)

 

Z výkladového stanoviska vydaného ČUS tedy plyne, že běžného provozu jezdeckých klubů, jezdeckých škol, ustajovatelů, či areálů poskytujících prostory pro pohybování a trénování koní se úplný zákaz provozu a vstupu  osob (klientů) netýká, neboť se vztahuje výhradně na vyjmenovaná sportovitě, tedy  posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společnské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Ale i na zařízení poskytující služby spojené s koňmi se samozřejmě vztahuje podmínka přítomnosti maximálního počtu 30 osob na daném sportovišti ve stejný čas.

 

------------

Aktualizace 12.3.2020 21:15

VV ČJF v reakci na dnešní vyhlášení „Nouzového stavu“ v důsledku šíření viru COVID-19 schválil per-rollam následující usnesení:

Česká jezdecká federace v souvislosti s dalším vývojem kolem šíření koronaviru COVID-19 a v návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, s platností od dnešních 14 hodin ruší s účinností od zítřejších 8:00 hodin ráno všechny akce pořádané pod hlavičkou České jezdecké federace. K již zakázaným celorepublikovým SCM a doškolováním funkcionářů se od tohoto okamžiku ruší bez výjimky všechny závody ve všech disciplínách a na všech úrovních, zkoušky základního výcviku jezdců, oblastní SCM, kurzy a zkoušky rozhodčích a dalších funkcionářů, zkoušky instruktorů a trenérů a všechny další akce pod záštitou ČJF.
 
Tohoto nařízení je platné od zítřejších 8:00 ráno (13.3.2020) po celou dobu platnosti tzv. nouzového stavu na území ČR.

Sledujeme aktuální situaci a na případné změny budeme operativně reagovat.

 

------------

Aktualizace 10.3.2020 15:20

VV ČJF přijal na svém jednání dne 10.3.2020 následující oficiální opatření v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19:

Česká jezdecká federace v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19 ze dne 10.3.2020 s okamžitou platností ruší vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou ČJF - doškolování funkcionářů a Sportovní centra mládeže na celostátní úrovni. Platnost tohoto ustanovení je na dobu neurčitou.

U všech ostatních akcí v rámci ČJF jsou organizátoři a pořadatelé povinni dodržovat aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Všechny případné důsledky vyplývající z těchto opatření budou řešeny následně.

Sledujeme aktuální situaci a na případné změny budeme operativně reagovat.

 
Nahoru