mobile_wrapper
01.12.2020 20:08 PES COVID-19 SPORT

ČJF vydává pravidla pro své akce v návaznosti na Protiepidemický systém PES

ČJF vydává pravidla pro své akce v návaznosti na Protiepidemický systém PES

NSA v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR vydalo Matici opatřeni pro sportovní aktivity jako součást Protiepidemického systému PES, který se ve čtvrtek (3.12.2020) přepne na 3. stupeň. Tento stupeň již umožňuje spuštění amatérského a rekreačního sportu. VV ČJF přijal usnesení, ve kterém specifikuje uvolňování jednotlivých akcí a aktivit pod hlavičkou ČJF v návaznosti na PES.

 
covid-pes-sport
 
 

Usnesení VV ČJF ze  dne 1.12.2020 ***:

V návaznosti na Protiepidemický systém PES Ministerstva zdravotnictví ČR týmž ministerstvem vydanou Matici opatření pro sportovní aktivity VV ČJF:
1. Zrušuje usnesení ze dne 5.10.2020 zakazující veškerou sportovní a vzdělávací činnost pod hlavičkou ČJF (sport, ZZVJ, SCM, oblastní SCM / OPP)
2. Vydává matici jednotlivých činností v rámci ČJF, která bude nadále kopírovat Protiepidemiologický systém PES a to následujícím způsobem:
 
Stupeň 5.:
 • Konání ZZVJ je zakázáno
 • Konání SCM / oblastních SCM/OPP je zakázáno
 • Konání soutěží je zakázáno s výjimkou významných akcí, které mají speciální výjimku MZ ČR, případně soutěží určených výhradně pro prefesionální sportovce konaných ve speciálním režimu** a bez diváků
 
Stupeň 4.:
 • Konání ZZVJ je zakázáno
 • Konání SCM / oblastních SCM/OPP je povoleno ve specíálním režimu** - maximálně 5 osob + trenér na venkovním kolbišti. 
 • Konání soutěží je zakázáno s výjimkou významných akcí, které mají speciální výjimku MZ ČR, případně soutěží určených výhradně pro prefesionální sportovce konaných ve speciálním režimu** a bez diváků
 • Přístup do vnitřních prostor sportoviště je zakázán - nesmí  být otevřeny klubovny, šatny, sprchy a pod. a žádný organizovaný tréning se nesmí uskutečnit v hale
 
Stupeň 3.:
 • Konání ZZVJ je povoleno ve speciálním režimu** - maximální počet účastníků 20 s tím, že je nutné rozdělení do skupin pro 10 jezdců dopoledne a 10 odpoledne tak, aby se dané skupiny nepotkávaly
 • Konání SCM / oblastních SCM/OPP je povoleno ve speciálním režimu** 
 • Konání soutěží je povoleno ve speciálním režimu**
 • Přístup do vnitřních prostor sportoviště je povolen ve speciálním režimu**
 • V hale smí být max. 10 sportujících osob, venku max. 50 osob, nejsou povoleni diváci
 
 Stupeň 2.:
 • Konání ZZVJ je povoleno ve speciálním režimu** - dělení na skupiny již není nutné
 • Konání SCM / oblastních SCM/OPP je povoleno ve speciálním režimu** 
 • Konání soutěží je povoleno ve speciálním režimu**
 • Přístup do vnitřních prostor sportoviště je povolen ve speciálním režimu** 
 • V hale smí být max. 50 sportujících osob, venku max. 100 osob + diváci
 
Stupeň 1.:
 • Konání ZZVJ je povoleno ve speciálním režimu**
 • Konání SCM / oblastních SCM/OPP je povoleno ve speciálním režimu**
 • Konání soutěží je povoleno ve speciálním režimu **
 • Přístup do vnitřních prostor sportoviště je povolen ve speciálním režimu** 
 • V hale smí být max. 100 sportujících osob, venku max. 500 osob + diváci
 
** speciální režim = soubor platných opatření plynoucích z Protiepidemického systému PES na daném stupni, včetně upřesnění vydaných VV ČJF. Každý pořadatel má povinnost se s jejich obsahem seznámit a nese plnou odpovědnost za jejich dodržování. Pokud by byly podmínky MZ ČR v rozporu se zde uvedeným popisem platí podmínky vydané MZ ČR v platném znění.
 
*** toto usnesení je platné pro akce konané pod hlavičkou ČJF, případně financované z prostředků ČJF. Usnesení není nijak závazné pro soukromé stáje, jezdecké školy, individuální tréninky či podobné aktivity, které nejsou nijak řízeny Českou jezdeckou federací - pořadatelé akcí mimo judistrikci ČJF si musí vypracovat vlastní systém dodržování vládních opatření a nesou za ně plnou odpovědnost.
 

PES - Kompletní přehled

covid-pes-vse

 
Nahoru