mobile_wrapper
25.10.2021 10:50

Dodatek k výzvě můj klub

Dodatek k výzvě můj klub

Národní sportovní agentura zveřejnila avizovaný dodatek č. 1 k výzvě Můj Klub 2022 https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/. Dále jsou u výzvy dodány povinné přílohy včetně čestného prohlášení bezdlužnosti.

Váš team ČJF

 
Nahoru