mobile_wrapper
16.03.2020 12:49 covid-19 sport pohybování koní ošetřování koní koronavirus karanténa

Doporučení ČJF k zajištění péče o koně v čase zákazu volného pohybu osob

Doporučení ČJF k zajištění péče o koně v čase zákazu volného pohybu osob

Česká jezdecká federace již svým rozhodnutím ze dne 12.3.2020 zastavila pořádání veškerých sportovních a vzdělávacích akcí po dobu trvání nouzového stavu pod svou hlavičkou. Dnešní vyhlášení zákazu volného pohybu osob v České republice již tedy nemá přímý dopad na činnosti, které ČJF zastřešuje jakožto sportovní svaz. Plně si ale uvědomujeme, že jezdecký sport je především o koních, tedy živých tvorech, které je nutné zabezpečit ...

Plně si ale uvědomujeme, že jezdecký sport je především o koních, tedy živých tvorech, které je nutné zabezpečit a to nejen po stránce fyziologické (tedy krmení, voda, podestýlka apod.) ale pro zajištění jejich zdraví je nutné zajistit i jejich pravidelné pohybování. Mnoho sportovních stájí nemá k dispozici dostatečné výběhové kapacity a nemůže ani v této krizové situaci zajistit koním dostatek přirozeného pohybu v adekvátně velkém prostoru, nehledě na to, že většina koní byla před vypuknutím pandemie v plném tréninku a kondici připravena na jezdeckou sezónu a jejich „odstavení“ z tréninku může způsobit zdravotní problémy, například i ve formě sebedestrukce z přebytku energie. 

Rádi bychom našim členům dali jasné a úřady ověřené odpovědi na dotazy, jak se v této situaci chovat a na co v tomto omezeném režimu mají či nemají právo. Proto jsme odeslali na zástupce Vlády ČR sérii dotazů, které aktuálně od našich členů dostáváme. Vzhledem k situaci ale nelze příliš očekávat, že dostaneme rychlé a jasné odpovědi. V tuto chvíli tedy máme k dispozici pouze informace dostupné z veřejných zdrojů, stejně jako každý jiný občan ČR a můžeme dát pouze náš - právně nezávazný výklad:

V článku I. Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 (celý text zde), jsou ustanovení udělující výjimky, konkrétně: 

odst. c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

a odst. d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

Více není v usnesení nic konkretizováno, ale obecně lze i zajištění pohybování koní považovat za zajištění péče o zvířata dle odst. c) a pomoc se zajištěním péče o zvířata cizi osobou brát jako dobrovolnickou/sousedskou výpomoc dle odst. d). z tohoto pohledu by neměl nikdo úředně bránit v možnosti dostat se z místa vašeho bydliště do stáje za účelem zajištění péče o zvířata a to ani v případě, že kůň není přímo ve vašem vlastnictví.

Na druhou stanu je ale režim fungování komerčních stájí plně v kompetenci provozovatelů stájí, kteří mohou / nebo dokonce musí ve svém areálu nařídit taková opatření, aby ochránili zdraví svoje a svých zaměstnanců, tedy mohou například stanovit kolik osob se smí v areálu naráz pohybovat, případně areál pro všechny "cizí" osoby (tedy i majitele koní) plně uzavřít, pokud jsou schopni zajistit plnou péči o zvířata, včetně jejich pravidelného pohybování (kolotoč, výběhy apod.). Takové rozhodnutí je každý majitel koně povinný při vyhlášeném stavu nouze strpět.

Doporučujeme v této nelehké době každému, aby pečlivě uvážil, zda je jeho cesta do stáje je opravdu nutná k zajištění nezbytné péče o koně a zda ji nelze odložit na pozdější dobu.

Naopak nedoporučujeme pořádání jakýchkoli společných tréninků, hromadných vyjížděk či příměstských táborů, tedy aktivit, kde je pohromadě více osob, které spolu nesdílí domácnost či zaměstnání.

 

Je nutné si uvědomit co je smyslem vyhlášené karantény - omezení pohybu a sdružování osob z důvodů zamezení šíření nákazy!

 

Více informací asi nejsme v tuto chvíli schopni poskytnout, snad jen prosba závěrem:

Řiďte se prosím zdravým rozumem a svá rozhodnutí čiňte s maximální empatií a ohleduplností ke všem ve Vašem okolí.

 

 

Aktualizace - první odpověď z Ministerstva Zemědělství k pohybování koní:

 

Snímek obrazovky 2020-03-16 v 13.49.59

 

 
Nahoru