mobile_wrapper
05.10.2021 14:17

Důležitá informace k přepravě koní, nová verze systému TRACES

Důležitá informace k přepravě koní, nová verze systému TRACES

Dovolujeme si Vás informovat , že ke dni 11. 10. 2021 bude aktivován modul INTRA v nové verzi systému TRACES - jednotném systému Evropské unie pro certifikaci a sledování zásilek zvířat na území Evropské unie (EU).

Nová verze systému, nazvaná TRACES New Technology (TRACES NT), je jednou ze složek integrovaného systému pro úřední kontroly (Integrated Management System for Official Controls, IMSOC) a od 16. 10. 2021 bude jediným funkčním systémem pro certifikaci zásilek zvířat a zárodečných produktů v rámci EU. Všechny hospodářské subjekty, které chtějí v systému TRACES působit tak jako dosud, s přístupem tzv. ekonomického operátora, se musí do nového systému zaregistrovat a nově založit svůj uživatelský účet. Příručky jsou dostupné na internetových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/traces-nt/. Pro úplnost sdělujeme, že v souvislosti s novým systémem začnou platit nové vzory veterinárních osvědčení v souladu s prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU.

Jak postupovat naleznete následujících dokumentech:

Návod pro vytvoření EU loginu

Uživatelská příručka pro provozovatele

TRACES NT

Žádost o přidělení role v TRACES NT

Přejeme šťasnou cestu

 
Nahoru