mobile_wrapper
05.02.2020 13:42

FEI Level I Vaulting Judges Promotion Course

FEI Level I Vaulting Judges Promotion Course

Ve dnech 23. až 26. ledna 2020 se v Brně pod hlavičkou ČJF uskutečnil kurz pro voltižní rozhodčí „FEI Level I Vaulting Judges Promotion Course“.

Počátkem června roku 2019 FEI vnesla dotaz na zájem o pořádání mezinárodních kurzů, následně byly osloveny všechny disciplíny včetně voltiže.

Já, jakožto národní voltižní rozhodčí, jsem měla zájem o tento kurz již dlouhou dobu, tudíž jsem se po nedlouhých úvahách rozhodla vzít šanci do svých rukou a o pořádání kurzu se přihlásit. Abych takové rozhodnutí mohla učinit, musela jsem si být jistá, že splňuji veškeré podmínky zvýšení kvalifikace, které jsou dost náročné, ale v posledních letech se mi jich podařilo dosáhnout, tudíž nic nebránilo mému postupu z národního na mezinárodního rozhodčího, o což jsem měla zájem již několik let.

Příprava a celá organizace kurzu začala již v srpnu minulého roku. Bylo nutné zařídit vhodné prostory pro konání kurzu, který by splňoval požadavky pro školení. V tomto případě posloužil Hotel Avanti v Brně, pro který pořádání akce podobného charakteru není žádnou výjimkou.

Post školitele přijal Rob de Bruin, Holanďan žijící ve Francii, který je považován za jednoho z nejlepších mezinárodních rozhodčích na nejvyšší úrovni a zároveň má s pozicí školitele již mnoho zkušeností. I přes velmi nabitý diář se nám podařilo shodnout se na termínu kurzu na konci ledna, ačkoli to nebylo vůbec jednoduché.

Tyto kurzy patří mezi hůře obsazované, proto jsme se obávali, že obsazenost nebude dostatečná vzhledem k rozpočtu, který jsme měli, ale k našemu překvapení se sešlo všech potřebných sedm účastníků včetně mě. Za zajímavou považuji rozmanitost zastoupených států v tak nízkém počtu účastníků, kdy nás navštívili kolegové z dalších pěti států - Velké Británie, Belgie, Španělska, Ruska i sousedního Slovenska.

Jsem velice ráda, že jsem mohla být součástí organizace kurzu. Tímto děkuji paní Babinské a paní Jakešové za plnou podporu, důvěru a pomoc při organizaci. Jsem hrdá, že se podařilo kurz uskutečnit v České republice a že po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky jsem se stala mezinárodním rozhodčím.

S pozdravem

Aneta Adámková

 
Nahoru