mobile_wrapper
27.02.2018 09:58

Informace pro všechny zájemce o start na národních závodech v Polsku

Informace pro všechny zájemce o start na národních závodech v Polsku

Informace navazuje na již dříve oznámenou výpověď Polské jezdecké federace smlouvy mezi ČJF a Polskou jezdeckou federací („PZJ“) o startu sportovců a koní obou zemí na národních závodech (smlouva o akceptaci vzájemných startů na národních závodech) polskou stranou.

Několik měsíců trvající jednání se snahou odvrátit negativní dopady na naše jezdce startující na národních závodech v Polsku nepřinesla, bohužel, výsledky. Podmínky startu jsou uvedeny na oficiálních stránkách PZJ - ZDE

Zrušení smlouvy však znamená, že start našich jezdců v Polsku je podmíněn vystavením povolení ze strany ČJF a navíc dle stávajícího Sazebníku ČJF členských příspěvků, licenčních a jiných poplatků ("Sazebník") zpoplatnění částkou 4000.- Kč / roční povolení/. Výkonný výbor na vzniklou situaci reagoval návrhem úpravy Sazebníku, který Rada ČJF operativně odsouhlasila tzn. , že od 1.3. 2018 nebude vystavení povolení pro starty na národních závodech v Polsku zpoplatněno. Pro vydání povolení se obracejte, prosíme, na sekretariát pí Kateřinu Babinskou - katerina.babinska@cjf.cz

Současně Výkonný výbor deklaruje, že i nadále bude usilovat při jednáních s vedením PZJ o revizi a změnu stávající situace.

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru