mobile_wrapper
16.05.2018 20:50 KMK

Kritéria mladých koní v roce 2018

Kritéria mladých koní v roce 2018

VV ČJF na svém jednání dne 15.5.2018 schválil dokument Zásady pro soutěže Kritéria mladých koní (KMK) v roce 2018. Vyhlašovatelem KMK je v letošním roce Svaz chovatelů koní Kinských. Všechna kola KMK proběhnou v areálu Equus Kinski v Hradištku u Sadské a soutěže jsou vypsány v disciplínách skoky a drezura.

První kolo ve skocích se koná se již příští týden, 23. května.

Další kola KMK v roce 2018

 

Skoky:

1.polovina

  • 23. 5. 2018
  • 21. 6. 2018

2. polovina

  • 19. 7. 2018
  • 23. 8. 2018

Finále

  • 7. – 9. září 2018

Drezura:

  • 28. 7. 2018
  • 28. 8. 2018

Finále:

  • 14. – 16. září 2018

 

Podmínky pro start koní jsou obdobné jako v minulých letech, ale věnujte pozornost přihlášce každého koně do celého seriálu KMK - letos se naskenovaná nebo vyfocená přihláška posílá se na mail: prihlaskykmk@seznam.cz a musí kromě další údajů obsahovat i podpis majitele a číslo hospodářství, na kterém je kůň ustájený, protože letos budou majitelům všech zúčastněných koní místo výher vypláceny finanční příspěvky na cestovní náklady a na mzdu jezdce i ošetřovatele.

Tato přihláška musí být zaslána před prvním startem koně v KMK, jednotlivé starty v kvalifikacích se stejně jako každé jiné závody hlásí přes Jezdecký informační systém ČJF. 

Přihlášky na první kolo jsou již v JIS otevřené: 23.05.2018 - Kritéria mladých koní (CSN-KMK) / 180523A1

 

Další dokumenty ke KMK:

 

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru