mobile_wrapper
26.07.2020 19:34

MČR Všestrannost 2020 Borová - Protiepidemiologická opatření závazná pro všechny účastníky

MČR Všestrannost 2020 Borová - Protiepidemiologická opatření závazná pro všechny účastníky

Pořadatel MČR ve Všestrannosti 2020 ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí vydal "Opatření pořadatele z ke snížení rizika rozšíření nákazy SARS Covid 19 na letošním MČR ve všestrannosti" závazné pro všechny účastníky a návštěvníky.

Borova

 

Opatření pořadatele z ke snížení rizika rozšíření nákazy SARS Covid 19 na letošním MČR ve všestrannosti.

Cílem opatření je především ochrana účastníků a místní komunity před případným rozšířením nákazy, splnění plošných nařízení a doporučení Krajské hygienické stanice.  

Z hlediska epidemiologického je třeba posuzovat pobyt jezdců, doprovodu, sboru rozhodčích a realizačního týmu jako by se jednalo o akci v uzavřeném prostoru (5 dnů se budou potkávat v kanceláři, restauraci, sociálních zařízení, stájích atd.).

Jezdecký areál bude rozdělen na dva sektory. Pro diváky při drezurách a parkuru bude vyčleněn sektor po krátké stěně jízdárny směrem k rybníku. Zde budou samostatné toalety a výdejní místo pro občerstvení. Při terénní zkoušce se budou moci diváci pohybovat po dráze. Občerstvení pro diváky bude mimo areál.  

Zbytek areálu (kancelář, tribuny, restaurace, sociální zařízení, sprchy a stáje) bude od čtvrtka 30. 7. od 12. hodin jen pro registrované osoby. Všichni, kteří sem budou mít přístup, musí mít na ruce pásku, bez ní nebudou do uzavřené zóny vpuštěny. Sbor rozhodčích a vedoucí ekip obdrží pásky po příjezdu v kanceláři. Jezdcům a jejich doprovodu dají pásku vedoucí ekip s tím, že držitele pásek budou evidovat na seznamech, kde bude jméno, příjmení, kontaktní telefon a PSČ bydliště. Seznamy pořadatel 3 týdny po skončení závodů skartuje. Počet pásek pro jednotlivé ekipy je omezen na 3 ks na jednoho přihlášeného koně. 

Samozřejmě platí obecná pravidla, v kanceláři při registraci a schůzkách vedoucích ekip budou povinné roušky.

Pořadatel ve spolupráci s  hlavním rozhodčím závodu může uvedená opatření upravovat.

 

V Borové dne 24. 7. 2020

Ředitel závodu:  Ing. Vlastimil Kamír                                                   

Hlavní rozhodčí: Daniela Diringerová                                          

 
Nahoru