mobile_wrapper
25.06.2019 05:51

ME dětí, juniorů a mladých jezdců v roce 2021 nebude přiděleno ČR

ME dětí, juniorů a mladých jezdců v roce 2021 nebude přiděleno ČR

Česká jezdecká federace se tímto omlouvá jezdecké veřejnosti za mylné informování ve věci přidělení pořádání ME dětí, juniorů a mladých jezdců v roce 2021.

Dne 12. března vydala ČJF tiskovou zprávu, ve které byla, bohužel, uvedena mylná informace o tom, že pořádání ME dětí, juniorů a mladých jezdců bylo přiděleno pro rok 2021 JO La Boheme Zduchovice. Zpráva byla uveřejněna na základě žádosti, kterou ČJF obdržela z FEI, aby byla podepsána smlouva o pořádání ME ze strany ČJF a také organizátora. Následně byla FEI ještě požádána o detailní informace k celému procesu na základě kterých pak byla tisková zpráva stažena z oficiálního webu. Z doplňující dokumentace totiž vyplynulo, že smlouva měla sloužit pouze jako podklad pro další kolo výběrového řízení a nejednalo se tedy ještě o finální rozhodnutí o pořadateli. VV ČJF se rozhodl informovat veřejnost až po ukončení celého procesu v komplexní zprávě včetně případné omluvy za poskytnutí mylné informace. K tomuto politováníhodnému nedorozumění došlo tedy po nesprávném prostudování veškeré dokumentace zaslané k celému procesu výběrového řízení ze strany FEI.

Dne 20. června jsme z Lausanne obdrželi oficiální finální rozhodnutí FEI představenstva o tom, že pořádání ME dětí, juniorů a mladých jezdců je pro rok 2021 přiděleno španělskému pořadateli Oliva Nova a nikoliv České republice. FEI doufá, že se Zduchovice budou ucházet o pořádání podobného podniku i v budoucnosti, protože se jeví jako perspektivní organizátor.

 
Nahoru