mobile_wrapper
06.01.2020 14:49 pony měření

Měření pony v roce 2020

Měření pony v roce 2020

Dle nových FEI veterinárních pravidel pro rok 2020 dochází k zásadním změnám v procesu měření pony pro mezinárodní závody. VV ČJF v čase mezi vánočními svátky a koncem roku na tuto změnu reagoval schválením národní úpravy veterinárních pravidel, která upravuje měření pony pro národní závody pod hlavičkou ČJF

Měření pony pro národní závody pod hlavičkou ČJF

Proces měření pony pro národní závody zůstává prakticky nezměněný oproti zvyklostem do roku 2019. Měření provádí osoba, která má s ČJF podepsanou smlouvu, tzv. měřící komisař, který vystavuje potvrzení o měření pony a výsledek měření zapisuje do průkazu koně. Potvrzení o měření pony musí být vloženo do JIS jako příloha žádosti o vydání licence pony - tak jak tomu bylo doposud.

Nová národní úprava mění je výklad naměřené výšky pony, kde dochází ke sjednocení s FEI, kdy jsou "osekávána" desetinná místa (zapisují se celé centimetry bez ohledu na milimitry) tak, že:

  • Pony S bez podkov do naměřené výšky 125,9cm, s podkovami do 126,9cm
  • Pony A bez podkov od 126,0 do 135,9cm, s podkovami 127,0 - 136,9cm
  • Pony B bez podkov od 136,0 do 148,9cm, s podkovami 137,0 - 149,9cm 

Měřící komisař zapisuje do potvrzení a do průkazu naměřenou hodnotu a k naměřené výšce zapíše zda byla naměřena s podkovami nebo bez podkov. Podkovy musí být klasické podkovy určené pro sport, v případě pochybností o tloušce podkov může být měření odmítnuto.

Dále národní úprava řeší případ, kdy měřící komisař pojme podezření, že bylo nějakým způsobem chirurgicky manipulováno s kohoutkem koně za účelem snižení jeho kohoutkové výšky. Taková manipulace je v přímém rozporu s welfare koní, je považována za týrání a takový kůň bude doživotně vyřazen ze sportu (pony i sportu velkých koní), taková skutečnot bude koni zanesena do průkazu koně a do JIS.

Měřitelé jsou již o změnách informováni a měřní pony pro rok 2020 tak může bez problémů začít.

 

Měření pony pro mezinárodní závody FEI

Do roku 2019 se provádělo měření pony během veterinární přejímky koní na mezinárodních závodech. Od roku 2020 budou pony měřeni mimo závody na místech určených příslušnou národní federací (národní měřící místa) a měření za FEI budou provádět dva pověření veterinární lékaři, který nesmí být z národní federace, ve které je registrovaný měřený pony. FEI na základě takového měření vydává certifikát, který je pro pony mladší 8 let platný 15 měsíců a pro pony 8mi leté a starší je doživotní. Spolu se zrušením měření pony na závodech FEI ruší toleranci 150cm bez podkov / 151cm s podkovami a jako pony bude zapsán poník s maximální naměřenou výškou 148,9cm bez podkov / 149,9 s podkovami.

Vzhledem k dovoleným na FEI (od 20.12.2019 do 6.1.2020) zatím nebylo možné s FEI komunikovat ohledně podrobností celého procesu měření ale zástupci ČJF v tuto chvíli již intezivně zjišťují podrobnosti o kterých budeme dále informovat. Pokud potřebujete přeměření pro mezinárodní závody, prosím vyčkejte na ujasnění detailů. Je ale třeba vycházet z již platných veterinárních pravidel:

  • A) Poníci měření v letech 2017-2019 - FEI vydá celoživotní certifikát způsobilosti (FEI Lifetime Measuring Certificate) všem poníkům, kteří byli po měření označeni jako způsobilí na FEI pony závodech v roce 2017 nebo 2018 nebo 2019 a měření provedli 2 (dva) FEI Měřící veterináři. Vztahuje se i na pony, kteří byli uznáni způsobilými po odvolání v letech 2017, 2018 nebo 2019 - zjišťujeme podrobnosti, jak o tyto certifikáty zažádat.

  • B) Nově registrovaní poníci - od 1. ledna 2020 musí být všichni nově zaregistrovaní pony podstoupit FEI měření a bude jim vydán FEI certifikát o výšce, na základě kterého se mohou účastnit FEI pony závodů - v ČR budou zřízena dvě národní měřící místa, jedno v Čechách a jedno na Moravě. O místech a termínech měření, způsobu přihlášení k měření, cenách a dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

  • C) Poníci nespadající do odstavců A ani B: Poníci registrovaní před 1.1.2020, kteří nesplnili podmínku bodu A) - se mohou bez certifikátu účastnit FEI závodů v období 1.1.2020 - 31.12.2022 s výjimkou FEI Pony mistrovství Evropy, FEI Pony finále Poháru národů mládeže, FEI Pony finále skokového poháru. Na těchto třech mítinzích bude v přechodném období prováděno certifikované měření. Pokud se ponici z této kategorie v přechodném obodobí nezúčastní uvedených mítingů, bude nuté aby byli do 31.12.2022 přeměřeni na národních měřících místech.

  • Po 1.1.2023 již budou muset všichni poníci vlastnit příslušný FEI certifikát

 

ČJF bude pro národní závody uznávat FEI certifikáty, poníci vlastnící platný FEI certifikát nebudou muset být měřeni národními měřícími komisaři.

 

 
Nahoru