mobile_wrapper
18.03.2021 13:33

Nový předseda IT komise

Nový předseda IT komise

VV ČJF schválil do funkce předsedy IT komise pana Richarda Bauera, kterému tímto gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů a sil v jeho práci.

Na návrh nového předsedy IT komise Richarda Bauera schválil VV ČJF Jana Štvána jako člena IT komise.

 
Nahoru