mobile_wrapper
03.05.2020 20:47 COVID-19 uvolňování

Oblastní projektová podpora 2020

Oblastní projektová podpora 2020

VV ČJF dne 2.5.2020 svým usnesením opět umožnil s účinností od 4.5.2020 čerpání prostředků z Oblastní projektové podpory (oblastní SCM, přípravné kurzy ZZVJ apod.)

VV ČJF s účinností od 4.5.2020 povoluje pořádání akcí dle schváleného dokumentu Oblastní projektová podpora 2020 obsažených v kapitolách

  1. PŘÍPRAVA NA ZZVJ
  2. ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCI DO 18-ti LET
  3. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH VČETNĚ JEZDCŮ NA PONY (OBLASTNÍ SCM/SCP)
  4. STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI

Každý pořádající subjekt je plně odpovědný za dodržení všech platných vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 včetně platných omezení vydaných příslušnými krajskými hygienickými stanicemi platnými v daném regionu, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících s pořádáním dané akce a je povinen organizaci a podmínky akce těmto nařízením přizpůsobit.

 
Nahoru