mobile_wrapper
19.09.2015 21:00 přihlašovací systém odstávka

Zhodnocení přihlašovacího systému a jeho plánovaná odstávka

Zhodnocení přihlašovacího systému a jeho plánovaná odstávka

V neděli 27.9.2015 mezi 14:00-24:00 proběhne technická odstávka přihlašovacího portálu ČJF z důvodů údržby databáze a instalace nových funkcionalit a úprav vycházejících z Vašich připomínek k systému za 6 měsíců jeho používání. Podrobnější informace naleznete uvnitř článku.

Zhodnocení PS po první, pomalu končící sezóně

Před pár dny došlo k vyhodnocení tohoto projektu a všem uživatelům (pořadatelům i přihlašovatelům) Online přihlašovacího systému (PS) patří velké poděkování za velmi příznivá a potěšující čísla:

 • 90% pořadatelů PS používá,
 • z toho 60% jako primární či jediný systém na přihášení,
 • jen 10% pořadatelů PS vůbec nepoužilo.
 • pokud jsou závody v PS otevřené, jen cca 20% přihlašovatelů použije jinou cestu (mail, telefon..)
 • jen asi 3% přihlašovatelů si trvá na tom, že se přes PS nedokáže přihlásit (heslo, nefunkčnost, nemají počítač..)

Projekt tedy hodnotíme jednoznačně jako úspěšný a veřejností přijatý. Za připomenutí určitě stojí zápis VV ze dne 10.2.2015 bod 36. "Online přihlašovací systém….povinnost používání od 1.2.2015, bylo schváleno po emailech mezi zasedáními VV ČJF." Výše uvedená čísla ukazují, že toto ustanovení bylo z velké části naplněno i přes to, že o něm téměř nikdo nevěděl a jeho dodržování nikdo nevyžadoval. Věříme, že v roce 2016 budou pořadatelé i přihlašovatelé toto platné ustanovení dodržovat a PS se stane jediným způsobem, jak se bude možné na závody přihlásit. Zároveň se budeme snažit, aby se dal PS používat i pro přihlášky na hobby závody. Je třeba si uvědomit, že povinnost přihašování elektronicky není jen rozmar představitelů ČJF, ale data získaná z přihlášek jsou velmi důležitá například pro podklady na vyřizování dotací MŠMT a ČOV (některé vazby a údaje se v současné době nedají vytáhnout z výsledků kvůli zastaralému způsobu ukládání dat), proto budeme v příštím roce mnohem více trvat na používání PS.

 

Změny v PS, které budou nasazeny:

Během půl roku používání přihlašovacího systému ACE Design posbíral množství připomínek od uživatelů i pořadatelů závodů. Na schůzce počátkem července z nich byly vybrány ty nejzásadnější a ty se 27.9.2015 dostanou až k vám. Zároveň proběhne i údržba a optimalizace databáze.

Jednáse o tyto změny:

 • Závody zůstanou přístupné k nahlédnutí (bez možnosti dělat změny) i po uzávěrce přihlášek pro přihlášené uživatele v roli Jezdec a Subjekt. Bude možné prohížet i seznamy startujících
 • Závod nepůjde pořadateli otevřít k přihlašování, pokud nebude zadána alespoň jedna soutěž
 • Byla provedena optimalizace databází a datových přenosů, aby se zrychlilo načítání seznamu přihlášených
 • Závody nepůjdou pořadatelem aktivovat bez správně vloženému rozpisu z oblasti (globální parametr)
 • Úprava logiky kontroly „Pony versus Velké koně“ na úroveň vkládání dvojice
 • Pro disciplinu Voltiž možnost automatického přednastavení limitu počtu startů koní na den na číslo šest a v přihlášce nazývat prvního jezdce lonžerem
 • Budou jinak přednastaveny parametry závodů po jejich založení
 • Bude zavedena přísnější kontrola na typ dokumentů - nepůjdou vložit jiné dokumenty než typu PDF
 • V tool-tipu jednotlivých soutěží přibude informace o jejich obtížnosti a datumu soutěže
 • V režimu anonymního prohlížení bude možné krom rozpisu prohlížet i předběžné startovní a výsledkové listiny (ty půjde ve dvou krocích nahrávat přímo z programu Gallop - tisk do PDF a následně přímo z Gallopu upload do PS, aniž by se obsluha musela starat, kam data odesílá, budou automaticky u správného závodu i soutěže) **Poznámka: naším cílem je, aby se PS stal primárním zdrojem kompletních informací o závodech a pro pořadatele bylo snadné dokumenty zveřejňovat
 • Pro pořadatele bude doplněna sestava s přehledem přihlášek s poznámkou a další drobné změny v sestavách
 • Bude existovat možnost vygenerování platného URL, které přesměruje přihlašovatele ze stránek pořadatele přímo na konkrétní závod v PS
 • Po přihlášení se Pořadatelům i Zpracovatelům nastaví automaticky role Subjekt. Na jiné role se pak přepne manuálně
 • Bude se předvyplňovat telefonický kontakt přihlašovatele (z předchozí přihlášky)
 • Bude se předvyplňovat číslo průkazu koně (z předchozí přihlášky)
 • Pořadatel bude mít možnost zadat dva kontaktní e-maily
 • Dojde k úpravě v rezervaci boxů, pořadatel bude moci zadat počty boxů pro jednotlivé dny závodů

 
Nahoru