mobile_wrapper
26.01.2020 07:05

Pravidla užití reklamy a fotografií sportovců v průběhu OH v Tokiu 2020.

Pravidla užití reklamy a fotografií sportovců v průběhu OH v Tokiu 2020.

Pro všechny účastníky OH Tokio 2020 přinášíme informace týkající se reklamy a používání fotografií sportovců v průběhu Olympijských her v Tokiu 2020.

Pro všechny účastníky OH Tokio 2020 přinášíme informace týkající se reklamy a používání fotografií sportovců v průběhu Olympijských her v Tokiu 2020.

Tato problematika je upravena zejména v dokumentu, který vydal Mezinárodní olympijský výbor s názvem: Komerční příležitosti pro účastníky Her XXXII. olympiády v Tokiu 2020 (dále jen „Zásady MOV“). Předpokládáme, že Český olympijský výbor ještě přijme další pravidla k provedení určitých ustanovení Zásad MOV, do současné chvíle však žádná taková pravidla přijata nebyla.

Zásady MOV najdete níže v příloze, zde si dovolujeme shrnout jejich základní body.  

1)      Zásady MOV se vztahují na závodníky, trenéry a funkcionáře účastnící se OH 2020 (dále společně jen „účastníci“).  

2)      Obecně platí, že účastníci mohou propagovat své sponzory a sponzoři mohou používat fotografie účastníků (resp. jakékoliv odkazy na účastníky) pouze podle podmínek definovaných v Zásadách MOV.  

3)      Zásady MOV platí od 14. července do 11. srpna 2020.  

4)      Rozlišují se olympijští a neolympijští partneři. Olympijskými partnery se rozumí subjekty, které uzavřely sponzorské smlouvy s MOV, Organizačním výborem OH či ČOV – tito olympijští sponzoři mohou používat fotografie účastníků dle podmínek definovaných v dané smlouvě. Naopak neolympijští partneři (subjekty, které nejsou olympijskými partnery), mohou fotografie účastníků používat pouze zejména za následujících podmínek:  

a.       na fotografiích nesmí být použito žádné olympijské vlastnictví (olympijský symbol; emblém MOV; emblém ČOV; slovo „olympijský“, „olympiáda“; jakékoliv výrazy související s olympijskými hrami apod., viz výčet v čl. 2 odst. g. Zásad MOV);

b.      musí se jednat o reklamu všeobecného charakteru – o reklamu všeobecného charakteru se jedná tehdy, pokud: (a) jedinou souvislostí mezi OH 2020, MOV, Organizačním výborem OH 2020 a/nebo některým NOV a/nebo národním olympijským týmem na straně jedné a příslušnou marketingovou aktivitou na straně druhé je skutečnost, že reklama využívá fotografie účastníka; (b) byla na trhu po dobu minimálně devadesáti (90) dní před konáním OH 2020 a (c) běží konzistentně a není v době konání Olympijských her věcně vygradována;

c.       o svých plánech na reklamu všeobecného charakteru musí daný subjekt informovat MOV, Organizační výbor OH a ČOV nejpozději do 15. května 2020 prostřednictvím online platformy, kterou za tím účelem zřídí MOV.  

5)      Blahopřejná reklama – jedná se o podporující a blahopřejné vzkazy – nepovažuje se za reklamu všeobecného charakteru a mohou jí realizovat pouze olympijští partneři. Neolympijští partneři jí mohou realizovat pouze před začátkem OH a po jejich skončení, avšak bez využití olympijského vlastnictví.  

6)      Online vzkazy účastníků – účastníci mohou posílat vzkazy olympijským i neolympijským partnerům za podmínek dle čl. 5  Zásad MOV, u neolympijských partnerů platí určitá omezení, např. že se může jednat o 1 vzkaz.

Dokument ZÁSADY MOV OH 2020

 
Nahoru