mobile_wrapper
24.04.2022 17:23

Online školení

Online školení

ČJF spouští sérii on-line školení pro širokou jezdeckou veřejnost na aktuální témata. Jako první bude všem, kteří mají uživatelský profil v Jezdeckém informačním systému, k dispozici prezentace MVDr. Zuzany Žežulkové "Antidopingová opatření jsou ochranou welfare koně".

Absolvování tohoto e-learningu zakončeného testem je více než doporučováno nejen pro všechny reprezentanty a frekventanty SCM (u nichž jsou tyto znalosti povinné), ale pro všechny aktivní jezdce i chovatele, neboť neznalost problematiky neomlouvá nikoho.
 
Zde je krátký návod, jak e-learning spustit:
  1. na adrese campus.jezdectvi.org se přihlásíte prostřednictvím přihlašovacích údajů JISu
  2. v menu vyberete "Studentská část"
  3. zvolíte "Dočasný přístup ke kurzům"
  4. zaškrtnete kurz "Antidopingová opatření jsou ochranou welfare koně" a dáte "Uložit"
  5. v souborech se objeví ke stažení prezentace (formát Power Point)
  6. po prostudování zvolíte "Spustit test"

 
Nahoru