mobile_wrapper
31.03.2020 22:34 COVID-19 restart sport

Opatření ke zrychlení restartu sportovní sezóny po uvolnění současných omezení

Opatření ke zrychlení restartu sportovní sezóny po uvolnění současných omezení

Výkonný výbor ČJF aktivně sleduje dění spojené s nouzovými opatřeními zavedenými v souvislosti se světovou pandemií COVID-19. Přesto, že není v tuto chvíli jasné, kdy a jak bude docházet k uvolňování zavedených opatření jsou přijímány kroky, které pomohou co nejrychleji restartovat sportovní sezónu 2020...

V tuto chvíli nelze vůbec odhadovat, jak se bude situace dále vyvíjet a kdy se naši sportovci a koně vrátí na kolbiště. Oficiálně platí nouzový stav do 11.4.2020 a do stejného data v tuto chvíli platí i zákaz konání vzdělávacích akcí a závodů pod hlavičkou ČJF. K tomu, co bude po tomto datu není v tuto chvíli možné dát žádné oficiální vyjádření a je nutné vyčkat na kroky, které učiní Krizový štáb a Vláda České republiky. Je tedy pouze na posouzení samotnými pořadateli, zda chtějí mít připravené rozpisy na závody po tomto datu a být nachystáni na spuštění závodů nebo zda také budou vyčkávat. 

I přes to vedení ČJF přijímá kroky, které pomohou s rychlejším restartem sportu a umožní pořadatelům vypsat co nejvíce závodů ve zbytku roku:

  1. Rada ČJF jednomyslně schválila usnesení, kterým plošně odpouští poplatky za změny ve sportovním kalendáři:
    Rada ČJF schvaluje plošné odpuštění veškerých poplatků souvisejících se změnami ve sportovním kalendáři a též poplatků souvisejících s pozdním zasláním rozpisů ke schválení (poplatky dle čl. 8.2 Sazebníku ČJF). Abychom podpořili konání co nejvíce závodů po novém zahájení sportovní sezóny, budou poplatky za zápis nových závodů do kalendáře odpuštěny do konce roku 2020. Ostatní typy poplatků dle čl. 8.2 Sazebníku nebudou účtovány v době platnosti Nouzového stavu a ještě 3 měsíce po jeho skončení.


  2. VV ČJF schválil plošné prodloužení platnost doškolování funkcionářů, kteří nestihli doškolování v roce 2020 o 12 měsíců a změna byla ihned aplikována v JIS. Toto opatření bylo přijato s tím, že po uvolnění opatření bude sportu dán prostor na prvním místě a zrušená doškolování by tomu neměla žádným způsobem bránit.

  3. V JIS bylo dočasně vypnuté upozorňování na nevložené rozpisy k závodům a schvalovatelé rozpisů dostali instrukce, aby po pořadatelích rozpisy nevynucovali, ale pokud přijdou ke schválení, aby je schválili.

 

Situaci stále monitorujeme a těšíme se na brzkou shledanou na kolbištích!

 
Nahoru