mobile_wrapper
27.09.2019 05:23

Otevřený dopis VV ČJF od Barbory Koderové

Otevřený dopis VV ČJF od Barbory Koderové

VV ČJF uveřejňuje odpověď na otevřený dopis paní Barbory Koderové

Dne 9. září 2019 došel do sekretariátu dopis od paní Barbory Koderové. Paní Koderová, bohužel, neuvádí v dopisu svojí adresu pro odeslání odpovědi, a protože byl ten to dopis před doručením do sekreatriátu ČJF již dříve uveřejněn na internetu, reaguje VV ČJF na tento dopis touto cestou.

 

Vážená paní Koderová,

dovolujeme si tímto reagovat na Váš otevřený dopis, který byl doručen do sekretariátu ČJF dne 9.9.2019. Naprosto se ztotožňujeme s Vaším názorem, že by rozhodně při našem sportu nemělo docházet k úmrtím koní z důvodu zanedbání péče o ně nebo nedostatečné přípravy v tréninku. Rozhodně je nutné takovým případům maximálně zabránit a nedodržení určitých zásad by mělo být příslušně potrestáno. Welfare koní musí být v jezdectví zásadou číslo jedna a jsme přesvědčeni, že na národních závodech v České republice je kladen velký důraz ze strany oficiálních funkcionářů ČJF na to, aby k podobným případům a týrání koní nedocházelo. Co se týká konkrétního politováníhodného případu, který se stal při CEIO** v anglickém Euston Parku, tento je zcela v kompetenci Mezinárodní jezdecké federace FEI. Ta má v takových případech jasně dané postupy a mechanismy a každý jednotlivý případ je řádně a pečlivě prošetřován. Pokud ještě nebylo vydáno oficiální stanovisko, tak je to z důvodu, že stále probíhá vyšetřování celého případu a výslechy svědků a všech kompetentních osob a účastníků celého incidentu. Vaše konkrétní výzva uveřejněná v otevřeném dopisu musí být s ohledem na kompetence adresována přímo na FEI. Můžeme Vás však ubezpečit, že v případě, že by došlo k prodlení ze strany FEI a nebylo by vydáno žádné oficiální vyjádření k celé této záležitosti, bude rozhodně Česká jezdecká federace kontaktovat příslušné orgány, aby vyjádřila své stanovisko a získala zpětnou vazbu i informace o prošetření tohoto případu.

S pozdravem za Výkonný výbor ČJF

Martin Pecka

 

Pro úplnou informaci zde uvádíme i text zaslaného dopisu paní Barbory Koderové.

 

Vážení členové Výkonného výboru,

obracím se na vás formou otevřeného dopisu s žádostí o zaujmutí oficiálního stanoviska k záležitosti úmrtí koně, ke kterému došlo 18.8. 2019 při závodech CEIO** v anglickém Euston Parku. Jelikož FEI dosud nezveřejnila žádné prohlášení k tomuto incidentu, žádám vás o zaslání výzvy, aby tak učinila. My, jezdci vytrvalosti, se neztotožňujeme s názorem, že se o úmrtích koní, které se stalo takřka běžnou součástí vytrvalostního sportu, nemá mluvit, neb to poškozuje tento sport, ale prohlašujeme, že vytrvalostní sport poškozuje fakt, že se to děje, a že nejsou přijata dostatečná opatření, aby se toto nadále neopakovalo. Žádáme o prošetření incidentu tak, aby byly známy jasné příčiny, proč k němu došlo, a řádné potrestání všech odpovědných osob, pokud bylo jimi zapříčiněno. Do vyšetření incidentu žádáme suspendování všech odpovědných osob a celé stáje z důvodu ochrany zdraví koní, kterými tato stáj disponuje. Dále žádáme FEI, aby přijala taková opatření, aby podobné incidenty byly vždy řádně prošetřeny a následné potrestání odpovědných osob bylo skutečně funkční, nikoli pouze symbolické, a to tak, aby odpovědným osobám bylo reálně zabráněno podobný čin zopakovat.

Děkuji členům VV za pochopení

Barbora Koderová

 

 
Nahoru