mobile_wrapper
14.10.2020 14:59 COVID-19

Pozastavení závodů a ZZVJ prodlouženo do 3.11.2020, pozasteveny i SCM a další vzdělávací akce

Pozastavení závodů a ZZVJ prodlouženo do 3.11.2020, pozasteveny i SCM a další vzdělávací akce

V návaznosti na vládní usnesení ze dne 12. října 2020 č. 1021 ČJF pozastavuje veškerou organizovanou sportovní a vzdělávací činnost. Činnost bude obnovována dle dalších pokynů státních orgánů.

Vládní usnesení č. 1021 ze dne 12. října 2020 omezuje hromadné akce (včetně sportovních) na maximální počet 6 osob a zároveň prodlužuje dobu trvání tohoto omezení do 3. listopadu 2020 do 23:59. Za těchto okolností je ČJF nucena pozastavit veškerou organizovanou sportovní i vzdělávací činnost, včetně ZZVJ, SCM a školení.

Obnovování činnosti bude závislé na dalším vývoji a uvolňování opatření vládou ČR.

 

Celý text vládního usnesení je zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUCK2POS

 

 
Nahoru