mobile_wrapper
12.09.2021 21:01

Pozvánka na konferenci ČJF

Pozvánka na konferenci ČJF

Kdy: 13. 10. 2021 od 10:00 hod.

        Prezence od 9:30 hod.

Kde: Sportovní centrum Nymburk

         Sportovní 1801, Nymburk

Program:

 1. Zahájení konference
 2. Schválení programu jednání konference
 3. Volba mandátové a volební komise
 4. Volba návrhové komise
 5. Zpráva mandátové a volební komise o počtu přítomných
 6. Zpráva prezidentky ČJF o činnosti výkonného výboru od poslední konference ČJF
 7. Zpráva členů výkonného výboru o hospodaření ČJF a sportu od poslední konference ČJF
 8. Zpráva předsedy disciplinární komise o její činnosti od poslední konference ČJF
 9. Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise o její činnosti       od poslední konference ČJF
 10. Diskuse k předloženým zprávám o činnosti ČJF
 11. Volby do výkonného výboru ČJF
 12. Diskuse ke změnám Stanov ČJF
 13. Rozhodnutí o změně Stanov ČJF
 14. Diskuse k dalším otázkám
 15. Usnesení
 16. Závěr konference

PDF pozvánka

 
Nahoru