mobile_wrapper
25.09.2020 20:12

Předvýběr do drezurního SCP

Předvýběr do drezurního SCP

V letošním zímním období bude v rámci ČJF organizováno pod vedení Šárky Charvátové a Karolíny Žižkové drezurní Sportovní centrum mládeže pony. Zájemci o zařazení do drezurního sportovního centra mládeže pony (SCP), zašlou přihlášku na sekretariát své oblasti a v kopii trenérce SCP: sarchar@centrum.cz.

Předvýběr uchazečů bude probíhat na základě zhodnocení výsledků závodů, předvedení drezúrní úlohy dle vlastního výběru a  posouzením talentu a perspektivy výkonnostního růstu jezdce a pony. Počet účastníků je dán kapacitou SCP v návaznosti na schválený rozpočet.

Požadavky na uchazeče: 

  • věk min. 8let
  • uchazeč musí být držitelem licence pony jezdce a mít vhodného pony s licencí
  • možnost účastnit se alespoň 90% termínu soustředění
  • stanovený cíl do budoucna a následné závodní sezony
  • dodržování stanovených pravidel SCP
  • spolupráce s dom. trenéry – požadujeme alespoň občasnou přítomnost při konání SCP
  • nezbytnou podmínkou je také nadšení pro jezdecký sport, dobrý zdravotní stav potvrzený odpovídající lékařskou prohlídkou (po zařazení do SCP) k výkonnostnímu sportu a kondice.

Přihlášku prosím nejpozději do 14. října 2020 na emailovou adresu oblasti uchazeče o zařazení do SCP (v kopii na adresu Š. Charvátové). Přihláška do SCP drezura

Předvýběr proběhne jako součást jednodenního SCP 31. října v Jezdeckém centru Zduchovice. Časový harmonogram bude upřesněn.

 

 
Nahoru