mobile_wrapper
19.05.2022 11:03

Skvělá zpráva pro financování jezdeckého sportu v ČR. ČJF obdržela historicky nejvyšší finanční podporu od státu.

Skvělá zpráva pro financování jezdeckého sportu v ČR. ČJF obdržela historicky nejvyšší finanční podporu od státu.

Sekretariát ČJF v těchto dnech obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury - Podpora sportovních svazů 2022“.

„Dotační prostředky tvoří značnou část rozpočtu ČJF a do obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo vůbec jasné, zda-li a jakou částkou nás stát v letošním roce podpoří. Vedení tedy muselo přistoupit k více variantnímu systému plánování rozpočtu, kdy do doby přijetí rozhodnutí jsme fungovali pouze ve verzi krizového rozpočtu, se značnými škrty. To se samozřejmě citelně projevilo napříč celou jezdeckou federací a nyní se nám všem značně ulevilo“ uvedl prezident ČJF Radek Rouč.

„V tuto chvíli již víme, že nám stát navýšil podporu oproti letům minulým o téměř 3,5 mil Kč, což se rovná takřka 15% navýšení. Jsem rád, že se vyplatila tvrdá práce při přípravě dotační žádosti a že pan předseda NSA, Filip Neusser, vyslyšel naše argumenty při společném jednání. Chtěl bych touto cesto moc poděkovat týmu, který se na celém procesu podílel, a panu předsedovi NSA, že reflektoval potřeby našeho sportu.“ uvádí dále Radek Rouč.

 
Nahoru