mobile_wrapper
13.01.2022 14:45

Stanovisko ČJF ke kauze Beerbaum

Stanovisko ČJF ke kauze Beerbaum

V reakci na odvysílanou reportáž RTL bychom chtěli vyjádřit jasný postoj ČJF v této věci.

Takovéto tréninkové praktiky jsou zcela v rozporu s pravidly ČJF a etikou jezdeckého sportu v České republice vůbec. ČJF si je vědoma závažnosti tématu welfare koní a také z tohoto důvodu si v rámci svého vzdělávacího konceptu klade za prioritu osvětu v této oblasti. Počínaje letošním rokem chystáme komplexní školení na toto téma, a to jak pro širokou jezdeckou veřejnost (online formou), tak pro Sportovní centra mládeže (prezenční formou).

 
Nahoru