mobile_wrapper
22.05.2020 00:42 covid-19 uvolňování

Ukončení všech mimořádných opatření ze strany ČJF

Ukončení všech mimořádných opatření ze strany ČJF

VV ČJF včera schválil usnesení, kterým od 25.5.2020 ukončuje všechna mimořádná opatření zavedená na akcích pod hlavičkou ČJF v důsledku světové pandemie Covid-19. Pořadatelé nadále musí dodržovat všechna vládní opatření, ale ČJF již nebude nařizovat nic nad jejich rámec.

Usnesení VV ČJF ze dne 21.5.2020:

VV ČJF ruší s účinností od 25.5.2020 všechna opatření zavedená v důsledku světové pandemie Covid-19 pro akce pod hlavičkou ČJF. Pořadatelé však nadále musí zajistit takové podmínky, aby splnili všechny požadavky vydávané Vládou ČR jakožto i místními, okresními a krajskými úřady a to jak pro samotné závody, tak pro stravování, ubytování (kempování) a všechny další související činnosti. Za dodržení těchto podmínek jsou odpovědní vždy pořadatelé a pověřené subjekty.

 
Nahoru