mobile_wrapper
29.03.2017 09:29

Upozornění pro jezdce - Veterinární osvědčení pro národní i mezinárodní závody v zahraničí

Upozornění pro jezdce - Veterinární osvědčení pro národní i mezinárodní závody v zahraničí

V pondělí obdržela ČJF upozornění od Rakouské NF ohledně zpřísněných veterinárních kontrol na závodech konaných v Rakousku (a to nově i na závodech národních!!) Celé znění dopisu se dočtete v článku.

Vážení přátelé,

Dovoluji si Vás, jako zástupce Rakouské NF, informovat o skutečnosti, že Rakouská veterinární správa náhodně kontroluje dokumentaci koní i na rakouských národních závodech (CN) a to počátku roku 2017.

Při posledních několika kontrolách bylo nalezeno mnoho jezdců, kteří NEMĚLI  veterinární dokumentaci svých koní v souladu se směrnicí Rady EU 2009/156/EG, tedy neměli průkazy (pasy) koní v souladu s ANNEX II a/nebo NEMĚLI vystavené veterinární osvědčení TRACES autorizované svou národní Veterinární správou.

Veterinární osvědčení dle směrnice Rady EU 2009/156/EG jsou povinná bez výjimky pro všechny zahraniční účastníky závodů a to jak mezinárodních, tak národních.

Vzhledem k tomu, že obsah veterinárního osvědčení zmiňované směrnice je oficiálním dokladem o stavu koně a nákazové situaci domovské země daného koně, by v případě vypuknutí epidemie pořadatel, který přijal na závody koně bez těchto dokumentů, nesl za vznik epidemie v hostitelské zemi plnou odpovědnost.

Žádáme Vás jako partnerskou národní federaci, abyste co nejdříve informovali své jezdce o nutnosti vyřízení platných mezinárodních veterinárních osvědčení v souladu se směrnicí Rady EU 2009/156/EG jakožto nutnost pro účast na jakýchkoli akcích s mezinárodní účastí.


S pozdravem
RR Dietrich Sifkovits
Laxenburg, 27th March 2017

 

Doplnění ČJF:

Upozorňujeme jezdce, kteří se chtějí účastnit jakýchkoli národních i mezinárodních závodů v jiné zemi, na nutnost vystavení veterinárního osvědčení (TRACES) a nutnosti mít průkaz koně v souladu se směrnicí ANEX II. Tato skutečnost byla již avizována v roce 2015, v článku ZDE.

Dále připomínáme, že od loňského roku platí povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm, který se účastní jakýcholi závodů v Rakousku (samozřejmě s platností v Rakousku - běžná pojištění odpovědnosti jsou platá pouze na území ČR). Informace o možnostech pojištění naleznete ZDE

A v neposlední řadě Vás upozorňujeme, že od letošního roku platí povinnost přihlašování přes Online portál OEPS (Rakouské NF) i pro všechny zahraniční jezdce a to včetně platby předem (kartou) za soutěže i ustájeni. Do portálu vstoupíte ZDE. Schválení registrace trvá několik dnů a provedete ji ZDE a budete potřebovat doložit povolení startů na závodech v Rakousku, které Vám vystaví na sekretariátu ČJF (info@cjf.cz).

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Hlavní město praha MŠMT
Nahoru