mobile_wrapper
08.04.2021 22:01

Výklad k novým opatřením účinným od 12. dubna

Výklad k novým opatřením účinným od 12. dubna

Na základě mimořádných opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 uveřejnila Česká unie sportu na svých webových stránkách výkladové stanovisko k podmínkám pro sport, účinným od pondělí 12. 4. 2021.

Plné znění naleznete ZDE.

Závěry z výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních
  sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními
  sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, a to bez limitu
  počtu společně sportujících osob.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany
  Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro
  jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní
  agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou
  činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští organizovaní sportovci mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na
  venkovních sportovištích v maximálním počtu 20 osob a na vnitřních sportovištích
  (spolkem přímo provozovaných) v maximálním počtu 10 osob.
 5. Za dodržení podmínek stanovených čl. I odst. 18 a 19 MO služby lze nadále konat
  zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy,
  testování).
 6. Bazény jsou pro veřejnost uzavřeny. Z hlediska organizovaného amatérského sportu
  platí dle mého názoru stejný režim jako pro ostatní vnitřní sportoviště.
 7. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce ve
  venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby,
  nejedná-li se o členy domácnosti. (Podtržená část zůstala dle mého názoru v textu z
  předchozího mimořádného opatření a nedává s přihlédnutím k aktuálnímu znění
  nových mimořádných opatření smysl. Dle mého názoru může sportovat až 20 osob
  společně bez ochrany dýchacích cest, přičemž lze předpokládat povinnost testování
  obdobně jako v případě vnitřních sportovišť).
 8. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro profesionální sportovce na
  vnitřních i venkovních sportovištích.
 9. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce
  (organizované) na vnitřních sportovištích pouze za podmínky pravidelného testování.

 
Nahoru