mobile_wrapper
17.03.2020 12:38

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury

Níže v článku přinášíme další informace v reakci na vyhlášení nouzového stavu a celkové karantény na území České republiky. Tentokrát se jedná o dokument vydaný Národní sportovní agenturou.

Národní sportovní agentura (NSA) je nová státní instituce, která vznikla dne 1.srpna 2019  na základě novely zákona č. 115/2001 Sb. Agentura od roku 2020 postupně převezme od MŠMT agendu státní politiky ve sportu, včetně přerozdělování peněz z jednotlivých dotačních programů, ale i další činnosti v podpoře sportu v České republice. Předsedou NSA je pan Milan Hnilička, webové stránky http://www.agenturasport.cz.

Z výkladového výkladového stanoviska NSA plyne, že  jsou po dobu stanovenou krizovým opatřením zakázané

• veškeré sportovní akce na území ČR a
• veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity na území ČR s výjimkou individuálního pobytu (pohybu) v přírodě nebo parcích 

Dle čl. I písm. a) usnesení č. 215 zákaz nedopadá na cesty do zaměstnání, resp. k výkonu výdělečné činnosti profesionálních sportovců, pro které sportovní činnost představuje zcela či zčásti výdělečnou činnost.

Vlastní sportovní příprava profesionálních sportovců však může probíhat výhradně v uzavřených sportovních zařízeních, neboť sportovní činnost není uvedena mezi výjimkami ze zákazu volného pohybu osob na veřejně dostupných místech dle čl. I písm. g) usnesení č. 215. NSA v této souvislosti důrazně doporučuje profesionálním sportovcům maximálně přizpůsobit výkon své činnosti krizovým podmínkám a řídit se doporučeními dle čl. III usnesení č. 215.

Kdo je považován ze zákona za profesionálního sportovce a další informace jsou dostupné v komlpetním text výkladu NSA, který naleznete ZDE.

 

Z odpovědi, kterou jsme dostali od MZe ČR a výkladu NSA tedy plyne:

  1. Jsou povoleny veškeré činnosti k zajištění životních potřeb a zdraví koní a dle výkladu MZe mezi takové zajištění patří i možnost pohybování koní - odpověď na dotaz od MZe ČR ZDE
  2. Mezi pohybování koní nezbytné k zajištění zdraví patří - pohyb po výběhu, pohyb v kolotoči, vyjížďka do přírody (max. dvě osoby v lotu, případně osoby sdílející domácnost či zaměstnání) případně pohyb koní po jízdárně, pokud na jízdárně je takový počet jezdců, kteří od sebe mohou mít dostatečné odstupy, v doporučení jsou opět max 2 jezdci souběžně v prostoru 20x40m
  3. Mezi pohybování koní nezbytné k zajištění k zdraví NEPATŘÍ  - situace, kdy dochází k jakémukoli tréninku, kdy jedna osoba (trenér/cvičitel) uděluje pokyny jiné osobě sedící na koni. Trénování je povolenou pouze tzv. profesionálním sportovcům v uzavřených areálech. Definice co je profesionální sportovec je uvedena ve výkladovém stanovisku NSA.

Výjimky k zajištění zdraví koní (a cest za nimi) samozřejmě platí za předpokladu, že plnou péči není schopný z jakéhokoli důvodu schopný zajistit provozovatel stáje. Pokud tyto úkony včetně pohybování je schopen zajistit, neměl by majitel koně za koňmi vůbec jezdit.

 
Nahoru