mobile_wrapper
31.08.2017 10:40

Výzva pro zájemce o pořadatelství MČR skoky sen/Y v roce 2018

Všechny informace jsou napsány v článku.

Žádáme všechny zájemce o pořadatelství MČR skoky sen/Y v roce 2018, aby své žádosti zaslali nejpozději do 10.9.2017 na email sekretar @cjf.cz na standartním formuláři

Podmínkou pro přidělení pořadatelství MČR je odpovídající zázemí, včetně zkušeného personálu a materiálně- technického vybavení, zkušenosti s pořadatelstvím akcí na obdobné úrovni a zajištění finančních a věcných cen do mistrovských soutěží  z vlastních zdrojů v minimální výši 300 tis. Kč (200 tis Kč - finanční ceny, 100 tis Kč - věcné ceny).

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny Systém podpory sportu
Nahoru