mobile_wrapper
15.08.2019 12:24 výklad pravidla

Závazný výklad pravidel - přihlášky a uzávěrka přihlášek na MČR

Závazný výklad pravidel - přihlášky a uzávěrka přihlášek na MČR

Výkonný výbor ČJF schválil závazný výklad pravidel týkající se přihlášek na MČR a následných změn v definitivních přihláškách po termínu uzávěrky.

Výklad pravidel - přihlášky a uzávěrka přihlášek na MČR
Přihláška na MČR je ve smyslu pravidel chápána jako přihláška definitivní, dle Všeobecných pravidel čl. 116.2.2.II:
Citace pravidel: "Přihlášky definitivní musí být podány nejméně 4 (čtyři) dny před zahájením závodů (přesné datum je upraveno termínem uzávěrky). Tyto přihlášky představují závazný výběr Sportovců a koní, kteří vycestují na závody. Sportovci a koně jsou vybráni z nominativních přihlášek. Záměny Sportovců nebo koní mohou být po odeslání definitivních přihlášek provedeny pouze se souhlasem Organizačního výboru."
 
Na MČR je vysílající složkou Oblastní Výbor mateřské oblasti jezdce. Jakoukoli žádost o změnu definitivní přihlášky musí schválit usnesením OV a písemně ji předat Organizačnímu výboru příslušného MČR (Organizační výbor = sbor rozhodčích + ředitel a sekretář závodů). O schválení či zamítnutí každé takové změny musí být záznam ve zprávě hlavního rozhodčího z MČR a žádost musí být ke zprávě přiložena.
 
Dohlášení Sportovce po termínu definitivní přihlášky není možné za žádných okolností.
 
Schváleno VV per rollam dne 15.8.2019

 
Nahoru