mobile_wrapper
15.08.2019 12:24 výklad pravidla

Závazný výklad pravidel - přihlášky a uzávěrka přihlášek na MČR

Závazný výklad pravidel - přihlášky a uzávěrka přihlášek na MČR

Výkonný výbor ČJF schválil závazný výklad pravidel týkající se přihlášek na MČR a následných změn v definitivních přihláškách po termínu uzávěrky.

Výklad pravidel - přihlášky a uzávěrka přihlášek na MČR
Přihláška na MČR je ve smyslu pravidel chápána jako přihláška definitivní, dle Všeobecných pravidel čl. 116.2.2.II:
Citace pravidel: "Přihlášky definitivní musí být podány nejméně 4 (čtyři) dny před zahájením závodů (přesné datum je upraveno termínem uzávěrky). Tyto přihlášky představují závazný výběr Sportovců a koní, kteří vycestují na závody. Sportovci a koně jsou vybráni z nominativních přihlášek. Záměny Sportovců nebo koní mohou být po odeslání definitivních přihlášek provedeny pouze se souhlasem Organizačního výboru."
 
Na MČR je vysílající složkou Oblastní Výbor mateřské oblasti jezdce. Jakoukoli žádost o změnu definitivní přihlášky musí schválit usnesením OV a písemně ji předat Organizačnímu výboru příslušného MČR (Organizační výbor = sbor rozhodčích + ředitel a sekretář závodů). O schválení či zamítnutí každé takové změny musí být záznam ve zprávě hlavního rozhodčího z MČR a žádost musí být ke zprávě přiložena.
 
Dohlášení Sportovce po termínu definitivní přihlášky není možné za žádných okolností.
 
Schváleno VV per rollam dne 15.8.2019

 

Živé výsledky ze závodů

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Hlavní město praha MŠMT Česká hipiatrická společnost
Nahoru