mobile_wrapper
02.12.2017 10:28

Zpráva z konference 2017

Ve čtvrtek 30. listopadu se ve Sportovním centru Nymburk uskutečnila celostátní konference České jezdecké federace. Na programu jednání byla zpráva o činnosti výkonného výboru a hospodaření ČJF za uplynulé období.

Jednání se účastnilo 70 delegátů z 12 regionů a schůzi vedl pan JUDr. Petr Toman. Jako první si mohli účastníci vyslechnout zprávu o činnosti výkonného výboru, kterou přednesla prezidentka ČJF Ing. Olga Plachá, následovala zpráva viceprezidenta pro ekonomiku o hospodaření, Ladislava Duba, zpráva předsedy Disciplinární komise pana JUDr. Petra Tomana a zpráva Kontrolní a revizní komise, kterou přednesl pan Marek Holub. S koncepcí rozvoje a podpory sportu na příští období seznámila účastníky konference paní Ing. Gabriela Valeriánová, která je odpovědná za strategii a řízení projektů.

Konference CJF 2017 1

Poté následovala věcná diskuze. Diskutována byla např. otázka přečerpání rozpočtu u projektu JIS, jehož dodatečně navýšené náklady Rada ČJF odsouhlasila při svém posledním zasedání. Pravděpodobně došlo k systémové chybě, kterou v této chvíli na pokyn členů VV prověřuje Kontrolní a revizní komise. V návaznosti na prezentaci o koncepci rozvoje sportu odpovídala Ing. Valeriánová na dotazy ohledně uvažované konkrétní podpory malých pořadatelů závodů, Ladislav Dub pak reagoval na připomínky týkající se změn a financování v rámci projektů zařazených do této koncepce rozvoje. Plán na rok 2018 se ještě zpracovává na základě poznatků a podkladů z jednotlivých oblastí za uplynulou sezonu. Bohumil Rejnek, viceprezident pro sport odpovídal na dotazy týkající se koordinace blížících se Světových jezdeckých her v Tryonu 2018. Byla také diskutována nutnost zvýšit informovanost členů prostřednictvím publikování včasných zápisů z jednání VV a Rady včetně příslušných příloh. Toto bude v budoucnu zajištěno i v souvislosti s přípravou nového jednacího řádu. Podrobnější informace budou dostupné v zápisu z konference a v jednotlivých zprávách členů VV, které budou uloženy na webu ČJF.

Konference CJF 2017

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Zpravodajství z Tryonu 2018 Jezdectvi pro vsechny
Nahoru