mobile_wrapper
23.02.2021 10:52

Zpravodaj 2/2021

Zpravodaj 2/2021

Nové číslo zpravodaje ČJF

 

2 / 2021

Obrázek - ČJF Zpravodaj

ČJF plošně prodlužuje platnost veškerých doškolení

Vážení přátelé, vítám vás při čtení druhého vydání Zpravodaje České jezdecké federace. Začátek roku se bohužel stále nese ve znamení coronaviru, pandemie se dotýká i našeho sportu. Já však pevně doufám, že se situace v nejbližší době uklidní natolik, že budeme moci na přelomu března a dubna zahájit sezonu. Moc s tím nenaděláme, nezbývá, než vydržet.

Stále čekáme na vyjádření Národní sportovní agentury ohledně našich sportovišť.
Jejich stanovisko, zda jsou naše tréninkové a závodní haly klasifikované jako venkovní prostory, nebo se na ně vztahují stejné restrikce, jako na uzavřené místnosti, od listopadu urguji. Stále jsem však finální verdikt nedostala.

Obrázek - Předělovací pruh

Olympiáda

Širší výběr pro OH stanoven

Příprava na olympiádu v Tokiu je v plném proudu. Od sportovního ředitele Martina Doktora dostáváme pravidelně informace a vše vypadá velmi pozitivně. Těšíme se, že se olympijské hry letos opravdu uskuteční.

V lednu se uskutečnila schůzka Skokové komise s reprezentanty. Jezdci informovali o svých individuálních plánech pro 1. čtvrtletí a o výběru koní na olympijské hry a mistrovství Evropy.

Jezdci rovněž odsouhlasili jmenování Jessicy Kürten jako týmové trenérky pro olympijské hry.

Domluvili jsme se rovněž, že vzhledem k večerním startům, které jsou v plánu v Tokiu, zajistíme jezdcům tréninky při umělém osvětlení a skokové soutěže se rovněž budou konat ve večerních hodinách.

Co se týče obecných podmínek pro zařazení do širšího výběru pro olympijské hry, jezdci budou zařazováni po doložení splněných kvalifikačních výsledků. Zápis z jednání skokové komise
s reprezentanty je k dispozici zde:
http://www.cjf.cz/files/stranky/discipliny/vsestrannost/zapisy/2020/sirsi_vyber_2021.pdf.
Seznam jezdců zařazených do širšího výběru pro OH ve všestrannosti je k dispozici zde:
http://www.cjf.cz/files/stranky/discipliny/vsestrannost/zapisy/2020/sirsi_vyber_2021.pdf

Obrázek - Předělovací pruh
 

Covid

Seznam jsme poslali

Na vyžádání České unie sportu jsme poslali seznam sportovců reprezentantů, kterých by se mohly týkat eventuální dřívější termíny pro očkování proti koronaviru. Zatím však nemáme vůbec žádné informace, jakým způsobem se bude dále postupovat. Stejně jako v případě haly dáme vědět hned, jak dostaneme nějaké rozhodnutí.

Obrázek - Předělovací pruh

Různé

Platnost doškolování prodloužena o rok

K 13. lednu letošního roku rezignoval na pozici člena Výkonného výboru ČJF pro legislativu Martin Blažek. Jeho agendu ve výkonném výboru převzal Bohumil Rejnek, který úzce spolupracuje s nově zřízenou legislativní komisí. Volba nového člena je nyní v kompetenci Rady ČJF. Předpokládáme však, že Rada nechá prostor pro výběr nového člena konferenci federace, která by se letos měla uskutečnit. Konference by tak do Výkonného výboru vybírala dva nové členy - náhrady za pana Blažka i za pana Pecku, který odstoupil již dříve.

Avizovaná antidopingová školení začala v lednu 2021 prvními on-line setkáními. Další budou pokračovat v následujících měsících.

Veřejná sbírka, kterou jsme vyhlásili na podporu zraněné Lucie Melnerové, na konci ledna skončila. Velice děkujeme všem, kteří přispěli. Díky nim se na Luciinu podporu podařilo vybrat 1 020 200 korun.

ČJF aktivně podporuje účast Anastasji Vištalové na paralympijských hrách. Na schůzce, která se uskutečnila se zástupci paralympijského výboru, jsem se dohodli na roli ČJF při její účasti.

Co se týče uzavření sportovní sezony 2020 a zveřejnění oficiálních výsledků, v letošním roce se kvůli pandemii coronavirus neuskuteční na tradičním galavečeru. ČJF je vydá oficiální zprávou na začátku března.

Výkonný výbor ČJF schválil plošné prodloužení platnosti všech povinných doškolování všech funkcionářů, kterým vyprší v roce 2021. Platnost prodloužil o 12 měsíců. V příštích letech již školení umožníme také prostřednictvím on-line modulu, na jehož vývoji se nyní pracuje a který již někteří vyzkoušeli v roce 2020.

ČJF podal Národní sportovní agentuře žádosti o dotaci a čeká na její vyjádření. Jak jsem již psala, zažádali jsme podle nových pravidel o jeden dotační titul (dohromady na provoz, sportovní centra mládeže i reprezentaci). NSA nám garantuje 90 procent částky, kterou ČJF na dotacích získala v roce 2020. O zbytek musíme zabojovat.

ČJF obdržela v pátek 19. února 2021 rozhodnutí Rozhodčí komise Českého olympijského výboru týkající se žádosti jezdkyně Sáry Vingrálkové o zpětné udělení terapeutické výjimky. Jezdkyně má v současné době pozastavenu činnost kvůli podezření z dopingu. V pondělí 22. února se na svém zasedání s rozhodnutím seznámí Disciplinární komise České jezdecké federace a lze očekávat, že v úterý 23. února zveřejní v tomto případě procesní rozhodnutí. Disciplinární řízení, které se Sárou Vingrálkovou Disciplinární komise ČJF vede, běží až do vydání tohoto procesního rozhodnutí. Dosud nebylo zrušeno ani předběžné opatření, které jezdkyni zakazuje závodit.

ing. Olga Plachá,

Prezidentka České jezdecké federace

 
 

 
Nahoru