mobile_wrapper
29.04.2020 10:08 zzvj covid-19 uvolňování restart

ZZVJ již od 1. května 2020

ZZVJ již od 1. května 2020

Výkonný výbor ČJF včera schválil hlasováním per-rollam možnost pořádní Zkoušek základního výcviku jezdce s omezeními, která jsou v souladu s platnými vládními opatřeními proti šíření viru Covid-19. S dalším uvolňováním se budou podmínky pro ZZVJ operativně upravovat, doporučujeme pořadatelům i účastníkům sledovat web ČJF a pokyny oblastních sekretářů.

V souladu s vládním nařízením ze dne 23.4.2020 vydává VV ČJF tyto

 

Závazné podmínky pro pořádání ZZVJ od 1.5.2020

 

VV ČJF povoluje s účinností od 1.5.2020 pořádní „Zkoušek základního výcviku jezdce“ s následujícími podmínkami:

 1. Pokud v tomto výkladu není uvedeno jinak platí platná ustanovení v „Dokumentu vzdělávání ČJF“. V případě rozporu těchto podmínek s Dokumentem vzdělávání ČJF je platné ustanovení těchto podmínek.
 2. Žádná z praktických zkoušek (skoky, drezura, předvádění koně, společné opracování) nesmí probíhat v jezdecké hale, nebo jinak uzavřeném či zastřešeném prostoru. Zkoušky mohou probíhat výhradně na otevřených kolbištích.
 3. Teoretická zkouška smí probíhat:
  1. Ve venkovních prostorách (stolky pod slunečníky/přístřeškem apod.)
  2. V učebně nebo jiném uzavřeném prostoru

V obou případech je nezbytně nutné, aby rozestup mezi účastníky (i zkušebním komisařem) byl minimálně 2m a to i v případě, že uchazeč skládá ústní zkoušku.

V prostorách pro teoretickou zkoušku musejí být k dispozici desinfekční prostředky a musí být dohlíženo (zejména u dětí) na to, aby každý účastník před vstupem a před opuštěním těchto prostor tyto desinfekční prostředky použil.

Před i po ukončení zkoušky jedné skupiny uchazečů musí být desinfekčními prostředky utřeny stoly (lavice), kliky a další předměty, které mohly být kontaminovány.

 1. Všichni účastníci, zkušební komisaři i veškerý doprovod musí mít po celou dobu konání zkoušek roušku, nebo jinak zakrytý nos a ústa. Výjimkou jsou pouze účastníci, kteří sedí na koni a zrovna skládají nebo se připravují na složení praktické zkoušky.
 2. Občerstvení je možné pouze ve venkovních prostorách areálu a výdej občerstvení je možný pouze z výdajového okénka.
 3. Není povoleno užívání žádných společných prostor (šatny, sprchy, klubovny…) s výjimkou WC. Na WC musejí být dostupné desinfekční prostředky. Musí být zajištěno, aby se osoby na WC, nebo cesto vnitřními prostorami na WC nepotkávaly.
 4. Maximální počet na jeden den konání ZZVJ je 20 účastníků, minimální počet je 5 účastníků.
 5. V případě, že počet účastníků přesáhne počet 10, musí být zkušební den rozdělen na dopolední a odpolední část, vždy s polovinou přihlášených účastníků. Další rozdělení již organizačně zajistí komisaři ZZVJ tak, aby se účastníci co nejméně potkávali a nikde nebyla pohromadě celá skupina (část píše testy, část dělá skoky/drezuru a část společné opracování)
 6. Je nutné omezit počet osob, které doprovází účastníka ZZVJ. Povolená je pouze přítomnost Garanta ZZVJ a jedné další doprovodné osoby (řidič nebo ošetřovatel)
 7. Je zrušena část společného vyhlášení výsledků ZZVJ. Výsledek zkoušky se dozví každý účastník individuálně po dokončení poslední části zkoušky.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2020 0:00 hodin do odvolání. Za jejich dodržování plně odpovídá subjekt (člen ČJF), který je pověřený pořádáním ZZVJ příslušnou oblastí. Daný subjekt též odpovídá za dodržení všech platných vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících s pořádáním dané akce.

 

Schváleno VV ČJF dne: 28.4.2020 hlasováním per-rollam

 

Dokument v PDF je ke stažení: ZDE 

 
Nahoru