mobile_wrapper

Novou prezidentkou České jezdecké federace byla zvolena Olga Plachá

 

N y m b u r k, 10. dubna 2019: Ve sportovním centru Nymburk se uskutečnila volební konference České jezdecké federace. Na programu byly nejen zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období, ale i volba prezidenta ČJF na další čtyřleté období. Prezidentkou ČJF pro nové volební období byla zvolena opět Ing. Olga Plachá s počtem celkem 58 hlasů ze 78 možných, což znamená 74,36 %.

Na programu volební konference České jezdecké federace byly nejprve zprávy o hospodaření a činnosti jednotlivých členů Výkonného výboru ČJF a také komisí disciplinární a kontrolní a revizní. Všichni prezentující shrnuli a zhodnotili činnost ve svých resortech za uplynulé čtyřleté období.

„Je velmi potěšující, že naše členská základna se stále rozrůstá. Stabilní členské příspěvky činí již 12,5 milionů ročně. Díky tomu se také každoročně navyšuje dotace z MŠMT. Ta činila v roce 2017 19,7mil., ve 2018 20,4 mil a v roce 2019 již 21,2 mil. korun českých. Navýšili jsme výrazně i dotace do oblastí, takže v roce 2015 to bylo 4.86 mil. a v roce 2019 již 10 mil. korun. Cílem je podpora rozvoje sportu v regionech,“ konstatovala ve své zprávě Ing. Olga Plachá, prezidentka ČJF. „Za velký přínos za uplynulé volební období považuji především zavedení Jezdeckého informačního systému JIS, rozvoj sportovních center mládeže a projektovou podporu oblastí,“ dodala Plachá.

Po krátké diskuzi k předneseným zprávám se představili oba kandidáti na post prezidenta ČJF. Přítomní delegáti již měli možnost se s oběma kandidáty setkat osobně na jednotlivých oblastních konferencích a měli k dispozici v připravených materiálech i volební program každého z nich.

První kandidát Ing. Richard Benýšek mimo jiné uvedl, že ČJF by měla poskytovat servis a podporu svým členům. Jako hlavní zdroje financování vidí příjem z členských příspěvků, státní a krajské dotace a finance od sponzorů a marketingových partnerů. Jeho cílem v pozici prezidenta by bylo zprofesionalizovat federaci a přinést více peněz do regionů, aby tak podpořil rozvoj sportu. Rád by nastavil transparentní financování a otevřenou komunikaci směrem k členské základně.

Stávající prezidentka Ing. Olga Plachá by ráda pracovala na dokončení všech stávajících projektů, chtěla by se členy svého týmu nastavit jasný a spravedlivý rozpočtový rámec pro jednotlivé disciplíny a posílit pravomoci odborných komisí. V dalším volebním období by mimo jiné chtěla zúročit investice do systému JIS a po vzoru FEI by chtěla zavést systém e-learning. Vzdělávání členů ČJF je podle jejího názoru klíčové. V rámci zlepšení komunikace by mělo být spuštěno i diskuzní fórum, ze kterého by zástupci ČJF získali podněty ke zlepšení, a to nejen v oblasti vzdělávání. 

Na základě tajného hlasování byla s jednoznačnou převahou zvolena prezidentkou ČJF na další čtyřleté období Ing. Olga Plachá s celkovým počtem 58 hlasů (74,36 %) ze 78 možných. Pan Ing. Richard Benýšek získal 25,64 %.

„Jsem velmi potěšena, že mi byla dána důvěra ze strany delegátů letošní konference a členů ČJF a budu maximálně usilovat o naplnění všech bodů, které jsem uvedla ve svém volebním programu. Považuji za velmi pozitivní, že jsem v letošních volbách měla i protikandidáta pana Ing. Richarda Benýška, kterého jsem já sama považovala za velmi silného soupeře. O to více si vážím faktu, že jsem byla do pozice prezidenta zvolena s převahou 50 %,“ uvedla nová prezidentka ČJF Ing. Olga Plachá. „Své znovuzvolení považuji za velmi zavazující a budu se snažit mimo jiné naplnit i požadavek, který zazněl ve většině diskuzních příspěvků, že musíme výrazně zlepšit oboustrannou komunikaci mezi vedením federace a členskou základnou,“ doplnila Plachá.

V závěrečné části volební konference se představili jednotliví kandidáti do Výkonného výboru ČJF a komisí disciplinární a kontrolní a revizní a následně proběhla jejich volba.

Viceprezident pro sport – Jiří Skřivan - 56 hlasů (72,72 %)

Viceprezidentka pro ekonomiku – Ludmila Šedá – 62 hlasy (80,52 %)

Člen VV pro vzdělávání – Klára Šalková 73 hlasů (94,8 %)

Člen VV pro marketing – Martin Pecka 66 hlasů (85,71 %)

Člen VV pro zahraniční sport – Bohumil Rejnek – 61 hlas (79,22 %)

Člen VV pro legislativu – Martin Blažek – 43 (55,84 %)

 

Disciplinární komise:

Karin Luftmanová - 40 hlasů (54,79 %)

Ondřej Novák – 62 hlasy (84,93 %)

Eva Svobodová  - 53 hlasy (72,6 %)

 

Kontrolní a revizní komise:

Jiří Svoboda – 62 hlasy (84,93 %)

Bohumil Vojtek – 56 hlasů (76,71 %)

Antonín Terber – 37 hlasů (52,11 %) – ve druhém kole

 

 

 

 

 
Nahoru