mobile_wrapper
21.02.2020 08:02

Kvalifikace Verden 2020

Kvalifikace Verden 2020

Podmínky k získání kvalifikace uvnitř článku.

Kvalifikace: dvojice musí projít všemi čtyřmi body

1. Kůň musí být přihlášen jako zájemce o účast na MS Verden 2020 formou: Na mail: komise.drezura@cjf.cz zašlete do 29.2.2020

  • Věk koně
  • Jméno koně
  • Příslušnost k plemenné knize
  • Jméno otce, matky a otce matky
  • Jméno jezdce
  • Majitel koně

2. Jezdec a kůň se musí zúčastnit předvýběru koní pro Verden, který proběhne dne 6.5.2020 odpoledne v Kralovicích. Posuzovatel: zahr. rozhodčí FEI 5* Dr Dieter Schüle (GER) . Koně budou pracovat dle jeho pokynů. Součástí předvýběru bude posouzení vhodnosti koně pro účast ve Verdenu. Předvádět se budou úlohy 4U, 5U,6U a 7U

3. Dvojice musí splnit kvalifikační kritéria stanovená FEI pro účast na Světovém chovatelském šampionátu ve Verdenu: Kvalifikace musí být splněna na národních/mezinárodních závodech.

DK ve spolupráci s rozhodčími bude průběžně sledovat výkonnost jednotlivých dvojic. DK může přihlédnout i k výkonům podaným na jiných závodech, ze kterých budou průběžně dvojice zasílat výsledkové listiny a protokoly (je potřeba zaslat vždy celou výsledkovou listinu, ne pouze procentuální výsledek nebo umístění) a které by deklarovaly zvyšující se úroveň dvojice.

4. Podmínkou účasti na definitivním výběru je doložení alespoň jednoho procentuálního výsledku ze závodů v ČR/ zahraničí – viz bod 3.

Definitivní výběr z těchto dvojic bude probíhat na vybraných závodech v ČR nebo v zahraničí, kde dvojice potvrdí svou formu těsně před termínem nahlášení jmenovité přihlášky do Verdenu. Na základě výsledků, DK následně doporučí VV ČJF dvojice pro účast ve Verdenu. Po odsouhlasení VV ČJF bude nominace dvojic zaslána s definitivní přihláškou do Verdenu. D

 

DK upozorňuje, že při výběru dvojice bude přihlížet i ke zkušenostem jezdce s reprezentací. Kůň musí mít českého majitele.

 
Nahoru