mobile_wrapper
10.12.2018 17:24

Nominace DK ČJF

Nominace DK ČJF

Drezurní komise ČJF vypracovala na žádost VV ČJF doporučení pro nominaci jezdců za rok 2018 na Galavečer ČJF, přičemž vycházela z pravidel žebříčku v JIS, který by měl k těmto účelům sloužit.

Tento žebříček byl sestaven a schválen VV ČJF tak, aby podpořil účast TOP jezdců alespoň na nejdůležitějších závodech v ČR jako je MČR a Národní drezurní pohár. Tomu odpovídá kritérium – startovat alespoň v pěti soutěžích pořádaných subjektem ČJF. Dále DK ČJF přihlédla ke startům odpovídajícím věkové kategorii jezdce (věk, ve kterém jezdec startuje na MČR, popřípadě Národním drezurním poháru) a u seniorů - jestli výše zmíněných pět startů bylo v nejvyšší úrovni tj. „TT“ popř.“ T“.

DK ČJF současně s nominacemi zaslala VV ČJF dva návrhy k projednání:

1. Návrh, aby pro příští roky byla kritéria pro nominace sjednocena ve všech disciplínách a veřejně oznámena předem.

2. Návrh, aby ještě pro letošní hodnocení byla vytvořena samostatná nominovaná skupina „reprezentant ČJF“, do které by byli nominováni jezdci - reprezentanti bez ohledu, jestli startují v ČR nebo jen v zahraničí.

Pro tuto kategorii DK navrhuje nominovat: Pavlu Rubíčkovou, Libuši Mencke a Hanu Vašáryovou.

 
Nahoru