mobile_wrapper
12.02.2020 18:34 měření pony

FEI měření pony 2020 v ČR nebude

FEI měření pony 2020 v ČR nebude

Informace k měření pony, které vydala FEI naleznete v textu níže. Bohužel i přes veškeré snahy zatím nebude schopný žádný areál v ČR splnit podmínky FEI na technické podmínky měření.

FEI informovala Národní federace emailovou zprávou dne 21.1.2020 o přesných podmínkách pro zřízení národního měřícího místa pro pony od roku 2020. Bohužel tyto podmínky jsou tak přísné, že oslovené areály v ČR nejsou podmínky FEI schopné splnit bez nenávratné investice do stavebních úprav – vzhledem k počtu pony účastnících se FEI pony závodů, které je třeba měřit. Navíc tato informace přichází příliš pozdě na to, aby takové stavební úpravy bylo možné udělat včas, a to nehledě na nevhodnost ročního období pro stavební práce.

 

FEI stanoveny tyto podmínky (tyto podmínky nejsou problém):

 • Velké parkovací místo pro přívěsy a kamiony
 • Místo pro předvádění pony na ruce
 • Boxy pro ustájení pony čekajících na měření – vyložení po cestě
 • Testovací box na EADCMP – antidopingová kontrola. 1 box na každých 15 pony
 • Prostor pro předvedení v klusu – tvrdý podklad
 • Ideálně zastřešený prostor pro nasednutí a možnost práci v sedle
 • Rentgen (místní veterinář)

 

Místo určené k samotnému měření musí splňovat tato kritéria – tyto podmínky nesplňuje žádný z oslovených areálů a není je schopný během krátké doby zajistit:

 • Celková plocha minimálně 3 x 3 m
 • Měřící místo musí být absolutně rovné, změřené laserem a pro toto místo musí být vystavený certifikát ne starší 12 měsíců před samotným měřením pony **
 • Tolerance pro rovnost povrchu je maximálně 2mm ***
 • Povrch musí být neklouzavý
 • Není povolena dřevěná podlaha, štěrk či hlína nebo jinak členitý či vroubkovaný povrch
 • Prostor musí být na klidném místě, kde pony nebudou rušeni okolními vlivy
 • Prostor musí být adekvátně osvětlen a musí být uvnitř chráněné budovy
 • V ideálním případě musí mít prostor samostatný vchod a východ pro měřené poníky

** Osoba / firma provádějící měření rovnosti podlahy musí být úředně uznána příslušným úřadem v zemi měřící stanice a oprávněna vydávat certifikáty o naměřeném výsledku.

*** Takovou přesnost můžou splnit jen speciálně lité průmyslové podlahy, které se při stavbě stájí a jezdeckých areálů běžně nepoužívají.

 

Pro samotné měření bude od FEI vyžadováno zajištění

 • Minimálně 3 stewardů, jeden z nich musí být FEI steward jakékoli disciplíny
 • Seznamu měřených poníků s jejich FEIID a dalších údajů o pony
 • Zajištění ubytování a případně přepravy z letiště pro 2 FEI měřící veterináře

 Kompletní náklady na měření pony, včetně nákladů spojených s funkcionáři FEI a pronájem areálu pro měření budou rozpočítány majitelům měřených pony.

 

Další, dříve publikované informace k měření poníků naleznete zde

 
Nahoru