mobile_wrapper

Šampionáty

Kvalifikace a sportovně-technické podmínky pro MČR-R 2018:    zde

 

Aktuální stav kvalifikací na MČR ČJF naleznete zde


V disciplíně reining jsou kromě titulů mistrů udělovány tyto tituly: 

Kůň Roku
vypsané třídy: mládež, amatér, junior a senior

hodnotící kritérium:

- každý kůň v dané kategorii při každém kvalifikačním závodu získává průměrnou známku na jednoho rozhodčího,

- započítává se výsledek soutěže, kterou dokončili min. 3 jezdci ze 2 subjektů, 
- součet tří nejvyšších známek v dané kategorii určuje pořadí,
- do hodnocení se nezapočítávají výsledky z Mistrovství ČJF.
- v případě rovnosti bodů na 1. místě, rozhoduje o konečném umístění výsledek z 1. kola Mistrovství ČJF, pokud bude i po té trvat rovnost bodů, rozhoduje výsledek z 2. kola

 Aktuální stav "Koně roku" naleznete zde


Jezdec Roku
vypsané třídy: mládež, amatér, junior a senior,

hodnotící kritérium:
- všem jezdcům budou do žebříčku Reiningového poháru započítávány všechny výsledky ve výši 70 a více bodů, počítáno z průměrné známky na jednoho rozhodčího získané při kvalifikačních závodech v dané kategorii. V případě, že jezdec v daném závodě soutěží s více než s jedním koněm a dosáhl vícekrát skóre vyšší než 70 bodů, započítává se mu pouze výsledek s koněm, s nímž dosáhl nejvyššího skóre.
- vítěz Poháru musí získat alespoň třikrát skóre 70 a více bodů, v opačném případě nebude vítěz vyhlášen,
- konečný součet všech takto získaných bodů určuje pořadí v dané kategorii,
- do Reiningového poháru se započítává výsledek soutěže, kterou dokončili min. 3 jezdci ze 2 subjektů,
- do Reiningového poháru se nezapočítává Mistrovství ČJF,
- v případě rovnosti bodů na 1. místě, rozhoduje o konečném umístění výsledek z 1. kola Mistrovství ČJF, pokud bude i po té trvat rovnost bodů, rozhoduje výsledek z 2. kola

Aktuální stav "Jezdce roku" naleznete zde


Futurity - Pohár mladých koní
status kategorie: startovat mohou pouze 3-letí koně, ve zvláštní třídě pro ně určené a označené "Futurity"

hodnotící kritéria:
-kůň startující v jednotlivých soutěžích tohoto Poháru získává za svůj výkon průměrnou známku na jednoho rozhodčího,
-součet 3 nejvyšších dosažených průměrných známek určuje konečné pořadí,
-do této soutěže se nezapočítávají výsledky dosažené na MČR,
-v případě rovnosti bodů na 1. místě rozhoduje o konečném pořadí výsledek dosažený v 1. kole MČR, pokud bude i po té trvat rovnost bodů, rozhoduje výsledek z 2. kola

Aktuální stav "Futurity" naleznete zde

 

Národní pohár ČJF mládeže
vypsané třídy: mládež

- řídí se samostatným rozpisem schváleným ČJF :  NP ČJF_MLÁDEŽE_2018_REINING

Aktuální stav "Národního poháru ČJF mládeže 2018" naleznete zde

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru