mobile_wrapper
09.10.2017 21:42

Nový model pro Sportovní centra talentované mládeže

Nový model pro Sportovní centra talentované mládeže

Jedním z prioritních cílů ČJF je podpora a rozvoj mládeže. Za účelem zvyšování kvality přípravy mladých sportovců v SCM byl pro letošní sezonu připraven nový model.

V rámci koncepce rozvoje sportu reaguje ČJF na trend zvyšování výkonnosti mládeže na mezinárodní úrovni a na potřebu tvorby systému identifikace a podpory reprezentace ve všech věkových kategoriích, tedy i mládeže, S vazbou na potřebu zvyšování kvalifikace domácích instruktorů a trenérů jsou do SCM přizváni k dlouhodobé spolupráci úspěšní zahraniční trenéři s bohatými zkušenostmi s přípravou mládeže pro mezinárodní scénu, kteří budou předávat své know- how našim trenérům přímo při práci s mládeží.

Pro SCM Skoky byl vybrán Tjark Nagel. Tento velmi úspěšný německý trenér vede spolu se synem jezdecký areál na samém severu Německa. Sám se jako aktivní jezdec účastnil v roli náhradníka olympijských her v Barceloně. Je vítězem několika Pohárů národů a účastníkem řady významných jezdeckých událostí. Nemalé úspěchy má ale i jako trenér řady reprezentantů, a to nejen německých, ale například i českých.

 Výběry do letošního ročníku SCM proběhnou jak pro stávajících frekventanty pro ověření jejich stávající výkonnosti, tak pro nově vytipované talenty, kteří doplní volné kapacity. S mládeží bude pracováno ve skupinách A a B podle jejich aktuální výkonnosti a formy. Výběr pro SCM Skoky bude proveden podle Pravidel pro výběr do jednotlivých skupin v následujícím termínu: 19.-20.10.2017 Zduchovice

Více informací o celé koncepci naleznete zde.

 

 
Nahoru