mobile_wrapper
02.05.2018 10:46

Paravoltižní soustředění

Paravoltižní soustředění

Paravoltižní jezdci se sjeli v Praze na 3-denní soustředění do Prahy.

Od pátku do neděle 27.-29.4. 2018 se sjeli paravoltižní cvičenci i se svými cvičiteli na celorepublikové soustředění do oddílu TJ Orion Praha.

Hlavní myšlenkou soustředění bylo načerpat nové inspirace ve způsobech tréninku a ukázat cvičencům jiné možnosti sportovní přípravy pro tuto disciplínu. Během tří dnů se sjelo 25 cvičenců všech kategorií a probíhaly aktivity jako taneční příprava, kondičního cvičení, cvičení na balančních pomůckách a samotná průprava paravoltižních sestav na trenažéru a na koni. Nezapomnělo se i na vedoucí pracovníky, kteří se mohli během rehabilitačního cvičení oprostit od náročné organizace. Během polední pauzy bylo připraveno pro cvičitele, lonžéry a trenéry praktické ukázky specifikace protahovacích cvičení u lidí se zdravotním postižením.

Velkým přínosem bylo, že cvičenci byli zařazeni do smíšených skupin, nezávisle na stupni handicapu, a tím se mohli naučit vzájemnému respektu a spolupráce v týmu. Celé soustředění bylo organizováno pod hlavičkou České jezdecké federace a splnilo svůj účel nad očekávání všech pořadatelů, s Norou Hořickou jako hlavním motorem celé akce.

Více foto: https://rosinor.rajce.idnes.cz/Paravoltizni_soustredeni_v_Orionu_27._-_29.4._2018_Den_Zeme/

 

 

 

 
Nahoru