mobile_wrapper
24.05.2016 10:35

Paravoltižní soustředění

Paravoltižní soustředění

V Praze probíhalo ve dnech 20.-22.5. 2016 celorepublikové soustředění paravoltiže.

Během víkendu od 20.-22.5. 2015 se sjeli všichni paravoltižní cvičenci i se svými cvičiteli na celorepublikové soustředění do oddílu TJ Orion Praha. Hlavní myšlenkou soustředění bylo načerpat nové inspirace ve způsobech tréninku a ukázat cvičencům jiné možnosti sportovní přípravy pro tuto disciplínu. Během tří dnů probíhaly aktivity jako například: taneční a baletní příprava, možnosti vyzkoušení hipoterapie, kondičního cvičení, nácvik sebeobrany, cvičení na balančních pomůckách a samotnou průpravu paravoltižních sestav na trenažéru a na koni. Nezapomnělo se i na vedoucí pracovníky, kteří se mohli během připravených přednášek oprostit od náročné organizace. Během polední pauzy bylo připraveno pro cvičitele, lonžéry a trenéry praktické ukázky specifikace průpravných a protahovacích cvičení u lidí se zdravotním postižením.

Velkým přínosem bylo, že cvičenci byli zařazeni do smíšených skupin, nezávisle na stupni handicapu, a tím se mohli naučit vzájemnému respektu a spolupráce v týmu. Celé soustředění bylo organizováno pod hlavičkou České jezdecké federace a České hiporehabilitační společnosti a splnilo svůj účel nad očekávání všech pořadatelů, s Norou Hořickou jako hlavním motorem celé akce. Soustředění se velice vydařilo a již je v plánu na podzim uspořádat podobnou akci, a pokud se podaří, tak již s trenéry ze zahraničí.

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru