mobile_wrapper

Paravoltiž

Paravoltiž je jednou z rehabilitačních metod využívající koně a zároveň jednou z disciplín parajezdectví. V základech shodná s voltiží, je však přizpůsobená jedinci se zdravotním znevýhodněním.

Paravoltižér vykonává pod zdravotním dozorem na nesedlaném koni gymnastické cviky, a to buď samostatně, nebo ve dvojici. Koně vede lonžér na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku.

Mezi cíle paravoltiže  se řadí rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností  a celkové motoriky a korrdinace. V rámci možností také zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s dalšími členy týmu. Cílem je také podpora samostatnosti a tvořivosti a zvyšování sebevědomí cvičenců.

Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků a mělo by jedince motivovat k dalšímu zlepšování výkonů.

Kontaktní osoba:

Jana Sklenaříková - sklinka.j@seznam.cz

Seznam oddílů se zaměřením na paravoltiž:

APA VČAS Olomouc

Kontakt: Arnoštka Ježková, Arnostka.Jezkova@seznam.cz, www.apavcas.cz

JK Počin Praha

Kontakt: Hana Špindlerová, jkpocin.info@seznam.cz, www.jk-pocin.cz

JK FANY Hostěnice

Kontakt: Jana Sklenaříková, fanyhostenice@seznam.cz, www.fanyhostenice.wz.cz

Epona Brno

Kontakt: Vanda Casková, epona@hipoterapie.cz, www.hipoterapie.cz

TJ Orion Praha

Kontakt: Nora Hořická, norahoricka@seznam.cz, www.tjorion.cz/para.htm

Voltiž Duha

Kontakt: Karolína Pachotová, voltizduhaos@seznam.cz, www.voltiz-duha.webnode.cz

Sdružení Ambra

Kontakt: Anna Pohanková, sdruzeni.ambra@gmail.com, www.sdruzeniambra.cz

JK Trojan

Kontakt: Jitka Francová, j.francova@volny.cz, voltiztrojan.websnadno.cz

JK Briliant Petrovice

Kontakt: Markéta Píšová, maky.m@seznam.cz, www.jkbriliant.estranky.cz

 

Plán závodů a soustředění na rok 2018:

3.3.            Počin Praha - Dolní Počernice (barelové závody)          

17.3.          APA VČAS - Šternberk (barelové závody)

24.3.          Festival Lysá nad Labem - exhibice

7.4.            Všetice

21.4.          JK FANY Hostěnice

27.-29.4.   Soustředění paravoltiže - Praha Braník

20.5.          TJ Orion Praha - Braník

9.6.            Počin Praha - Dolní Počernice

29.7.-4.8.  Soustředění EPONA Brno + JK FANY Hostěnice – Podmitrov

3.8.            M-JMO - EPONA Brno + JK FANY Hostěnice – Podmitrov

8.9.            Sdružení Ambra - Měřín

6.-7.10.     MČR - JK Fany Hostěnice - Veterina Brno

 

Výsledky ze závodů 2018:

Výsledky_M-JMO_Podmitrov 3.8.

Výsledky_Orion 20.5.

Výsledky Počin Praha 3.3.

Výsledky Všetice 7.4.

Výsledky Hostěnice 21.4.

 

Výsledky ze závodů 2017:

Výsledky Počin Praha 4.3.

Výsledky Hostěnice 22.4.

Výsledky Orion Praha 21.5.

Výsledky Počin 10.6.

Výsledky Hostěnice 24.6.

Výsledky_M-JMO_Podmitrov 19.8._mistrovská soutěž

Výsledky_M-JMO_Podmitrov 19.8. přátelská soutěž

Výsledky Ambra 10.9.

Výsledky MČR_Orion Praha 7.-8.10.

 

Výsledky ze závodů 2016:

Výsledky Počin Praha 27.2.

Výsledky Šternberk 2.4.

Výsledky Hostěnice 23.4.

Výsledky_Orion Praha 7.5.

Výsledky_Počin Praha 11.6.

Výsledky_M-JMO Podmitrov 20.8.

Výsledky_MČR_Brno 1.-2.10. 2016

Český paravoltižní pohár ČHS 2016

 

Výsledky ze závodů 2015:

Počin Praha

Šternberk

Epona - Hostěnice

Orion Praha

M-JMO Podmitrov_2015

Výsledky_MČR_2015

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Zpravodajství z Tryonu 2018 Jezdectvi pro vsechny
Nahoru