mobile_wrapper
26.07.2017 17:33

Dodržování pravidel všestrannosti

Upozorňujeme všechny jezdce na povinnost dodržovat pravidla všestrannosti čl. 520 Minimální kvalifikační požadavky pro soutěže od stupně L výše + čl. 536.2 Otevření terénní tratě

Ve vlastním zájmu si zkontrolujte, zda se zúčastnějete soutěže, pro kterou máte splněnu kvalifikaci. Dle pravidel je přihlašovatel i jezdec odpovědný za to, že dvojice, která je přihlašována, má splěny kvalifikační požadavky do soutěže. V případě startu dvojice bez splnění kvalifikačních požadavků, bude tato dvojice ze soutěže vyloučena a to kdykoliv v průběhu nebo i po ukončení soutěže. Minimální kvalifikační požadavky jsou platné pro jezdce ČJF i pro účast na národních závodech v zahraničí. V případě startu dvojice bez splnění kvalifikačních požadavků nebude jezdci dosažený výsledek uznán kvalifikačním výsledkem. (Pravidla včstrannnosti Čl . 520 + 528.3 Diskvalifikace).

Již proběhla kontrola přihlášených dvojic pro účast na MČR - dvojicím, které něměly splněny kvalifikační požadavky dle čl. 520 nebyla přihláška přijata. Kontroly budou probíhat i na dalších závodech.

 

Dále upozorňujeme jezdce na na dodržování čl. 536.2 - Sportovcům je zakázáno pod trestem vyloučení prohlížet překážky nebo trať před tím, než je oficiálně otevřena. Týká se to především skákání terénních překážek na trati, která je již připravována pro soutěž a dvojic, které se této soutěže zúčastní (včetně domácích jezdců). 

 

Přejeme všem dosažení dobrých sportovních výsledků, při dodržování pravidel pro soutěže, neboť ta platí pro všechny, kteří se soutěží zúčastňují.

 

Komise všestrannosti ČJF

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru