mobile_wrapper
10.04.2016 14:16

Kvalifikace do soutěží L a CNC1*

Upozorňujeme soutěžící v soutěžích L a CNC1* přihlášené na závody do Pardubic, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali zda mají splněny minimální kvalifikační podmínky pro účast v soutěži dle čl. 520 pravidel všestrannosti ČJF. Předejdou tím vyloučení ze soutěže a uložení pokuty Kč 2000.- dle přílohy SV4 Všeobecných pravidel za start bez stanovené kvalifikace, v případě, že se následné zjistí, že kvalifikační podmínky nemají splněny.

 
Nahoru