mobile_wrapper
11.03.2016 14:00 všeobecná pravidla

Výklad všeobecných pravidel - Pádový protokol

Výklad článku 164 všeobecných pravidel, týkající se Zprávy o průběhu závodů pro soutěže všestrannosti.

 

Článek 164 Zpráva

 

NÚ: Hlavní rozhodčí vypracuje „Zprávu o průběhu závodů" (viz příloha SV 11), kterou i s přílohami o pádu jezdce, koně nebo obou zašle v elektronické podobě nejpozději do jednoho týdne po skončení závodů na sekretariát ČJF. Kopii si ponechá ve své dokumentaci k závodům po dobu minimálně 1 roku. 

 

Výklad pro soutěže všestrannosti - pro pády ve všech zkouškách soutěžích všestrannosti bude i nadále používán Pádový protokol soutěží všestrannosti hlavní rozhodčí nemusí vyplňovat protokol o pádu jezdce, koně nebo obou, který je součástí přílohy SV 11.  Pádové protokoly soutěží všestrannosti odešle hlavní rozhodčí spolu se zprávou ze závodů na sekretariát ČJF.

 
Nahoru