mobile_wrapper
11.03.2016 14:00 všeobecná pravidla

Výklad všeobecných pravidel - Pádový protokol

Výklad článku 164 všeobecných pravidel, týkající se Zprávy o průběhu závodů pro soutěže všestrannosti.

 

Článek 164 Zpráva

 

NÚ: Hlavní rozhodčí vypracuje „Zprávu o průběhu závodů" (viz příloha SV 11), kterou i s přílohami o pádu jezdce, koně nebo obou zašle v elektronické podobě nejpozději do jednoho týdne po skončení závodů na sekretariát ČJF. Kopii si ponechá ve své dokumentaci k závodům po dobu minimálně 1 roku. 

 

Výklad pro soutěže všestrannosti - pro pády ve všech zkouškách soutěžích všestrannosti bude i nadále používán Pádový protokol soutěží všestrannosti hlavní rozhodčí nemusí vyplňovat protokol o pádu jezdce, koně nebo obou, který je součástí přílohy SV 11.  Pádové protokoly soutěží všestrannosti odešle hlavní rozhodčí spolu se zprávou ze závodů na sekretariát ČJF.

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru