mobile_wrapper
03.01.2016 16:30

Skoková příprava před sezonou 2016

Komise všestrannosti ČJF pořádá před sezonou 2016 skoková přípravná soustředění pro jezdce všestrannosti s Jiřím Papouškem

Termíny:     6. - 7. 2. 2016  -  Hořovice

                      5. - 6. 3. 2016  -  Hořovice

                    15 - 16. 4. 2016  -  Pardubice (pá + so) příprava na závodišti při závodech všestrannosti a před skokovou zkouškou

 

Lektor pro všechna soustředění  - Jiří Papoušek

pověřený orgnizátor za komisi všestrannosti - Petr Veselovský, tel.: 739 810 105, e-mail: petrveselovsky@seznam.cz
 

Soustředění je určeno pro jezdce všestrannosti - především pro reprezentační výběr. Dvojice se nemusí zúčastnit všech soustředění ale přednostně budou zařazeny ty dvojice, které mají zájem o více soustředění. Minimální úroveň dvojice (vyjma mladých koní dle bodu 4) je CNC 1*.

 

Podmínky zařazení dvojic do soustředění:

Soustředění je určeno pro kategorii senioři a mladí jezdci. (Pro připravu dětí a juniorů je určeno SCM)

1) reprezentanti - upřednostněn bude reprezentační kůň

2) dvojice, které v roce 2015 dokončily alespoň jednu soutěž CNC 2* v kvalifikačním limitu

3) dvojice startující v roce 2015 na úrovni CIC 1* s perspektivou postupu na vyšší úroveň

4) jezdci s koněm, se kterým plánují startovat v roce 2016 na Mistrovství světa mladých koní (výsledky z roku 2015 tomu musí odpovídat)

5) dvojice startující v roce 2015 na úrovni CNC 2*

6) dvojice startující v roce 2015 úspěšně alespoň na úrovni CNC 1*

 

Přihlášku na všechna soustředění zašlete na adresu petrveselovsky@seznam.cz, a to nejpozději do 15.1.2016. Následně bude vydán seznam přihlášených dvojic a seznam náhradníků.

 

Úhrady

Z prostředků komise všestrannosti budou hrazeny náklady na lektora a pronájem areálu.

Účastníci si hradí ustájení + vlastní náklady + příspěvek na pořádání soustředění a to Kč 500,- na 1 koně za každé soustředění. Celá výše příspěvku na všechna přihlášená soustředění bude uhrazena na účet ČJF. Platební podmínky obdrží účastníci současně s informací o jejich zařazení do přípravy. 

 
Nahoru