mobile_wrapper
26.05.2020 19:21

Měření rychlosti ve vytrvalosti

Pro rok 2020 došlo ke změně výpočtu rychlosti u kvalifikačních soutěží novice.

Měření rychlosti v průběhu vytrvalostního závodu se u pravidel vytrvalosti 2020 nemění. Rychlost se počítá z času od startu kola po vstup do veteriny u průběžných kol a od startu kola po cílovou čáru závěrečné etapy.

Změna měření rychlosti od 1.1.2020 se týká pouze soutěží pro zápočet do kvalifikace novice. U těch je nutné dodržet rychlost nižší než 16 km/h v každém kole soutěže.  Rychlost pro účely kvalifikace novice se počítá vždy od startu po cílovou čáru etapy. U průběžných kol se tedy nezapočítává čas chlazení. Pro započítání soutěže do novice je však třeba v první řadě soutěž úspěšně dokončit - dodržet minimální rychlost danou rozpisem a ostatní kriteria soutěže. Soutěže z roku 2019 se do novice započítávají dle starých pravidel.

Příklady - etapa 20km, minimální rychlost soutěže 12 km/h:

Měření rychlostí

 
Nahoru