mobile_wrapper
24.06.2020 17:16

Neúčast přihlášené dvojice na závodech

Dle všeobecných pravidel může pořadatel závodů požadovat na přihlašovateli soutěžní dvojice startovné za soutěž, do které byla dvojice oficiálně přihlášena, i v případě neúčasti dvojice v soutěži.

N7. Podmínky startů

6. Přihláška na závody

...

Rozpis a přihláška k závodům je smlouvou mezi účastníkem závodů a pořadatelem. Slovo “zápisné” znamená poplatek splatný za každou přihlášenou dvojici a “startovné” znamená poplatek za každou startující dvojici, není-li v rozpise uvedeno jinak. Na přihlašovateli dvojice Sportovec/kůň na národní závody může být pořadatelem požadováno dodatečně startovné podle došlé přihlášky. Pořadatel může v případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl přihlašovatelem odvolán do termínu uzávěrky, požadovat startovné. Pověřený zástupce oblasti má povinnost rozpisy vkládat bezprostředně po schválení do JIS, což je technickou podmínkou pro otevření závodu k přihlašování. Pouze rozpisy vložené do JIS jsou řádně schválené a platné.

 
Nahoru