mobile_wrapper
14.04.2017 08:03

Přihlášky na závody

Aby zbytečně nedocházelo k nedorozumění, rád bych na začátku nové sezóny zopakoval, jakým způsobem probíhá přihlašování na závody:

Národní závody v ČR

Na národní závody v ČR se lze přihlásit pouze přes JIS a to včetně hobby závodů. Přihlašování na závody provádí subjekt, za který je jezdec registrován a dvojice vždy startuje za subjekt, ve kterém je registrován jezdec.

Národní závody v "blízkém" zahraničí

Na národní závody na Slovensku, Maďarsku, Rakousku, Polsku a v Německu do 50 km od hranic přihlašuje jezdce také subjekt, za který je jezdec registrován. Zároveň je s předstihem subjekt povinen informovat komisi vytrvalosti na emailu prihlasky-vytrvalost@seznam.cz o předpokládané přihlášce. Nejpozději do týdne od ukončení závodů je subjekt povinen na stejný email odeslat výsledkovou listinu soutěže, které se účastnil nebo případně informaci, že nestartoval. (V případě umístění výsledků na oficiálním webu stačí odkazem na tento web.)

Národní závody ve "vzdáleném" zahraničí

V ostatních zemích je navíc oproti předchozímu odstavci nutno vyžádat souhlas ČJF. Povinnost informovat komisi a dodat výsledky zůstává stejná, jako v předchozím odstavci.

Mezinárodní závody

Na mezinárodní závody přihlašuje jezdecké dvojice ČJF. Přihlášky probíhají na základě žádostí subjektů, v nichž je jezdec registrován (ty jsou odeslány s dostatečným předstihem komisi na email prihlasky-vytrvalost@seznam.cz). Na základě schválení a doporučení komise vytrvalosti jsou potom jezdecké dvojice přihlášeny prostřednictvím sekretariátu ČJF. Jedná-li se o první start na mezinárodních závodech (koně nebo jezdce), musí subjekt k přihlášce připojit vyplněný formulář Kvalifikační formulář novice, který je k dispozici v Dokumentech.

 
Nahoru