mobile_wrapper
07.10.2019 18:12

Seminář s Agnes Benamou-Smith

Seminář s Agnes Benamou-Smith

Během minulého víkendu se za přispění ČJF konal ve spolupráci s ČZÚ seminář s francouzskou vytrvalostní veterinární lékařkou AGNES BENAMOU-SMITH, DVM (Alfort), PhD, DEA, Dipl. ACVIM, Dipl. ECEIM, Dipl. CSAAD ( AgroParisTech)

I přes celkově nepříliš početné řady vytrvalců se tohoto jedinečného dvoudenního semináře zúčastnilo 70 lidí, kteří se přišli dozvědět něco nového nejen o veterinární stránce vytrvalostního ježdění. Tématem byly příčiny a řešení zdravotních problémů spojených s naším sportem, ale též trénink, výživa a management vytrvalostního koně. Chtěla bych touto cestou poděkovat Agnes za ochotu přijet a rozdělit se s námi o své vědomosti, Silvii Potočné za fantastický překlad a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu semináře. Děkuji i všem posluchačům, kteří svou hojnou účastí potvrdili, že se chtějí vzdělávat, že chtějí v náročné disciplíně co nejvíce pomoci svým koním a není jim lhostejné jejich welfare.

 

 
Nahoru